شرایط استفاده و گارانتی

در صورتی که مشتری مدرک یا مدارکی مبنی بر تقلبی بودن یا بی کیفیت بودن محصول ارائه دهد کالای فروخته شده به هیچ قید و شرطی پس گرفته خواهد شد و تمام هزینه  کالا و ارسال جهت عودت به فروشگاه به مشتری بازپرداخت می شود.

بدیهی است هر کالایی شرایط نگهداری و تاریخ مصرفی دارد و  کلیه ی کالاهای فروخته شده نیز تا یک هفته شامل این موضوع می گردد.