روش های باز گرداندن کالا

در صورت نقص در محصول خریداری شده و شرایط گارانتی که در این سایت به آن اشاره شده است می توانید محصول خود را به هر 3 شیوه ی که برای شما ممکن است ارسال شده باشد محصول خود را عودت دهید و همانطور که در شرایط گارانتی نیز به آن اشاره شده است هزینه محصول و هزینه ی ارسال به شما باز گردانده خواهد شد.