روش های ارسال

3 روش ارسال متناسب با خرید و جموقعیت جغرافیایی شما وجود دارد:

1. از طریق پیک برای مشتریان استان قم

2. از طریق پست برای سراسر ایران

3. از طریق باربری های شرکتی برای محصولات و سفارشات عمده