کپسول مسهل صمغى

خواص دارو:
مسهل مواد لزجه متشبثه به اعضاى عصب؛ نافع در فالج و سکته.

اجزاى دارو:
سکبینج، وشاء، اشق، صمغ باریجه (مکد ۲ واحد)؛ جندبیدستر (۱ واحد)؛ حنظل (۵/ ۲ واحد)؛ سرکه (به مقدار لازم).

شیوه ساخت دارو:
سکبینج، وشا، اشق، صمغ باریجه، و جند را در سرکه حل کرده و مایع را صاف کنند. حنظل را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ رد کنند و به آن بیفزایند. سپس، ژله حاصله را در فضاى باز یا خلاء خشک کنند. دوباره آن را بسایند و در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
شب موقع خواب یک عدد کپسول با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– در زمستان و اقالیم سرد، ۱ تا ۲ کپسول ۲۵۰ میلى‏گرمى کافى است.
– در تابستان و اماکن گرم، ۱ تا ۲ کپسول ۱۲۵ میلى‏گرمى کافى است.
– اسهال ناشى از این دارو آزار دهنده نیست.
– این کپسول مى‏تواند لاغر کننده باشد.
– در افرادى که دچار حبس طمث هستند مى‏تواند مدرّ حیض باشد.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم