کپسول م (جوارش انجدان)

خواص دارو:
نافع براى معده‏ هاى سرد، ریاح معده، قولنج، جشاء حامض، و عدم استمراء طعام.

اجزاى دارو:
فلفل سیاه، میخک (مکد ۱۲ واحد)؛ انیسون، مصطکى، رازیانه، زنیان، تخم کرفس (مکد ۵ واحد)؛ گلپر (۳۷ واحد)؛ ایرسا، زنجبیل (مکد ۱۵ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
یک تا دو عدد کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى بعد از هر وعده غذا با آب میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم