کپسول لیندو

خواص دارو:
کاسر و محلّل ریاح غلیظ؛ مرقّق خون بلغمى؛ رافع دردهاى شکم و سر و کلیه و عضلات که ناشى از ریاح باشد.

اجزاى دارو:
پودر غاریقون (پودر مسکّن)، پودر ریاح (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
پودرها با هم مخلوط شوند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ ساعت یک عدد میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– حد اکثر مصرف این دارو ۳۰ روز است.
– مصرف بیش از حد آن موجب خون‏دماغ یا خونریزى از لثه‏ ها و مقعد مى ‏شود.
– در بیمارانى که احتمال خون ریزى دارند مصرف نشود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم