کپسول لاک مغسول‏

خواص دارو:
مهزّل؛ رافع رطوبات و چربى‏هاى اضافه بدن.

اجزاى دارو:
لاک مغسول، زیره (۲ واحد)؛ ریوند، سداب، هلیله زرد، هلیله سیاه (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
قبل از صبحانه و شام، ۲ عدد کپسول با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
این دارو باید با مایع ضد چاقى، کپسول لاغرى، قثاءالحمار، و دیگر داروها همراه شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم