کپسول لاغرى (سفوف هزال)

خواص دارو:
مهزّل؛ از بین برنده اشتها.

اجزاى دارو:
قثاءالحمار (۲ واحد)؛ ریشه خطمى، ریشه بدره، رازیانه، سیاه‏دانه، زنیان (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
نیم ساعت قبل از هر وعده غذا، ۱ تا ۲ عدد کپسول با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
مصرف طولانى‏مدت آن موجب افزایش صفرا در بدن مى‏شود، لذا در صورتى که زردى زبان و چهره ملاحظه شد، بهتر است با عرق کاسنى و دیگر مبرّدات همراه شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم