کپسول کم ‏کوت‏

خواص دارو:
تنقیه و پاکسازى بدن از راه قى، اسهال، ادرار، و عرق؛ دافع اخلاط غلیظ لزج از تمامى نقاط بدن.

اجزاى دارو:
پودر کم‏کوت (۱ واحد)؛ گل سرخ، شیرخشت (مکد ۲ واحد)؛ ترنجبین (۶ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را جداجدا کوفته و از الک مش ۱۰۰ رد کنند. پودرها را با هم مخلوط کرده و در کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
از ۱ تا ۸ کپسول به حسب حال بیمار مى‏توان استفاده کرد.

ملاحظات مصرف‏:
– در صورت وجود ناراحتى در قلب یا سیستم عصبى بهتر است استفاده نشود.
– پس از مصرف این دارو، ناحیه‏اى از بدن که دچار عارضه است به شدت دردناک مى‏گردد، ولى پس از یک ساعت درد برطرف مى‏شود.
– در صورت استمرار قى و اسهال، یک لیوان شربت آب‏لیمو اثر دارو را خنثى مى‏کند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم