کپسول کبد

خواص دارو:
پاک سازى کبد از فضولات؛ تفتیح منافذ کبد؛ نافع در سده‏هاى کبدى، سوء القنیه (کبد چرب)، و استسقا؛ مفید در بیمارى‏هاى مشارکتى کبد و کلیه، حدْت کبد و خون، و ناراحتى‏ها و لک‏ هاى پوستى.

اجزاى دارو:
تخم گشنیز، شاه ‏تره، تخم کاهو، عنّاب، تخم کاسنى (مکد ۲ واحد)؛ ریشه ریوند، سنا، برگ آویشن (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را پودر کرده از الک مش ۸۰ رد و در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف:
– نیم ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب دو عدد کپسول میل شود.
– براى هر بار مصرف (هر ۱۲ ساعت)، ۳ گرم از پودر را در یک و نیم لیوان آب به مدت ۱۰ دقیقه با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف کرده تا گرم است میل کنند.

ملاحظات مصرف‏:
در بیمارانى که مشکل جذب کبدى دارند استفاده از جوشانده دارو بهتر است.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم