کپسول قرنفل

خواص دارو:
رافع زودانزالى.

اجزاى دارو:
تاتوره اصلاح شده، میخک (مکد ۱ واحد)؛ سرکه (۶ واحد).

شیوه ساخت دارو:
تاتوره را ۲۴ ساعت در سرکه خیسانده صاف کنند. میخک را در سرکه صاف شده ریخته در فضاى باز قرار دهند تا سرکه تبخیر شده و میخک خشک شود. سپس، دارو را پودر کرده در کپسول ۱۲۵ میلى‏گرم کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
۳۰ دقیقه قبل از نزدیکى، ۱ تا ۲ عدد کپسول میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– این دارو در افرادى که سابقه بیمارى قلبى دارند مى‏تواند خطرناک باشد.
– بروز سرگیجه و تپش قلب از عوارض این دارو است. لذا، بدون تجویز پزشک مصرف نشود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم