کپسول شباب (معجون دواء السّنه)

خواص دارو:
سیاه کننده موى سر؛ رافع بثورات پوست سر؛ نافع براى معده.

اجزاى دارو:
هلیله زرد (۶۲ واحد)؛ هلیله سیاه و آمله (مکد ۳۸ واحد)؛ بلیله، سیاه‏دانه، پوست پسته (مکد ۲۴ واحد)؛ فلفل سیاه، دارفلفل (مکد ۲۲ واحد)؛ زنجبیل، فلفلمویه، نارمشک، هل، اشق (مکد ۱۲ واحد)؛ کبابه، بلادر منقّى اصلاح شده (۶ واحد)؛ مویز منقّى، مغز تخم خیار (۷ واحد)؛ نبات (۳۰۰ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۰۲۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند و آن را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۴۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى کنند. در صورتى که به سبب طعم تند دارو نیاز به ارائه آن در کپسول باشد، باید آن را خشک کرده و پودر سازند و در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند. در غیر این صورت، به صورت معجون استفاده نمایند.

زمان و مقدار مصرف‏:
نیم ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب یک عدد کپسول با آب گرم.

ملاحظات مصرف‏:
این دارو باید به مدت طولانى استفاده شود (شش ماه تا یک سال). پس از شش ماه رنگ موها شروع به تغییر کرده، اول خاکسترى و سپس سیاه مى‏گردند. در درازمدت در بعضى افراد سوداوى مزاج موجب بیمارى‏هاى سوداوى مى‏گردد، لذا به محض ایجاد سرگیجه، تپش قلب، یا تارى دید مصرف دارو باید قطع شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم