کپسول سکبینج‏

خواص دارو:
مذوّب بلغم لزج و زجاجى (به ویژه در مفاصل)؛ نافع در کمر درد و درد مفاصل؛ رافع احتباس طمث و خون لخته شده و جمود لبن؛ کشنده کرم روده.

اجزاى دارو:
تخم شاهى، تخم کرفس، شنبلیله، زنیان، زنجبیل (مکد ۱ واحد)؛ سکبینج (۵ واحد)؛ آب تره‏سبزى تازه (۱۵ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۲۵ واحد).

شیوه ساخت دارو:
سکبینج را ۴۸ ساعت در آب تره‏ سبزى خیسانده صاف کنند. سایر اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. مجموع ادویه را با عسل خمیر کرده ۱۰ روز در ظرف شیشه‏اى یا لعابى نگه دارند. پس از آن، خمیر را در فضاى آزاد یا خلأ خشک کنند. بعد، آن را ساییده و در کپسول ۵۰۰ میلى‏ گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
نیم ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، یک عدد کپسول با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– این دارو در بعضى افراد ایجاد لینت مى‏ کند.
– در گرم‏ مزاجان با آب انار مصرف شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم