کپسول زرنباد (نرکچول گاوزبان)

خواص دارو:
رافع اضطراب و تپش قلب؛ دافع مواد از طریق پوست.

اجزاى دارو:
نر کچول، گل گاوزبان (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را نرم ساییده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ ساعت، یک عدد کپسول با آب عسل میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم