کپسول ریاح‏

خواص دارو:
کاسر ریاح؛ رافع قولنج کتف و کمر، درد مفاصل، گرفتگى اعضا، و صداع ریحى.

اجزاى دارو:
زرنباد، جوز، هل، قرنفل، تخم کرفس، زنجبیل (مکد ۱۴ واحد)؛ عاقرقرحا (۷ واحد)؛ جند بیدستر اصلاح شده (۳ واحد)؛ زیره مدبّر (۳۴ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول‏ هاى ۲۵۰ میلى ‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ تا ۱۲ ساعت یک عدد کپسول با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– مصرف بیش از ۴۵ روز مجاز نیست.
– مى‏تواند موجب خونریزى از لثه و بینى، یا موجب طمث شود.
– در بیمارانى که سابقه خونریزى دارند مصرف نشود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم