کپسول/ حبّ صرع ساده‏

خواص دارو:
نافع براى تشنّج، صرع، و غلظت مواد بلغمى در سر.

اجزاى دارو:
عاقرقرحا، عود الصلیب، برگ نارنج (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده و در کپسول کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
نیم ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، یک تا دو عدد کپسول میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم