کپسول/ حب جرب‏

خواص دارو:
مفید براى خارش و جرب.

اجزاى دارو:
هلیله زرد (۳۰ واحد)؛ پرسیاوش، شاه‏تره (۱۰ واحد)؛ افسنتین (۷ واحد)؛ کشمش سبز منقّى (به مقدار لازم).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با کشمش خیسانده در گلاب بسرشند تا خمیر شود. خمیر را به صورت حب در آورده در نشاسته غلتانده و در جاى خشک و خنک نگهدارى کنند. (یا خمیر را خشک نموده ساییده در کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند).

زمان و مقدار مصرف‏:
هر هشت ساعت، ۲ تا ۳ گرم (۴- ۶ کپسول) از دارو با آب میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم