کپسول حابس (حبّ انجبار)

خواص دارو:
رافع ترشى معده، نزله، و خون ریزى؛ مانع تصاعد بخارات.

اجزاى دارو:
انجبار (۳ واحد)؛ زنجبیل (۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
۲۰ دقیقه بعد از هر وعده غذا، دو عدد کپسول میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
در افرادى که دچار کم‏خونى هستند، به مدت طولانى مصرف نشود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم