کپسول/ پودر افراط طمث‏

خواص دارو:
بند آورنده خون استحاضه و کثرت طمث؛ نافع در بحوحه الصوت ناشى از پرولاکتین بالا.

اجزاى دارو:
گلنار، گل ارمنى، صمغ عربى (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجرا را جداجدا پودر کرده و با کمى حرارت تفت دهند. سپس، با هم مخلوط کنند و در کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى نمایند.

زمان و مقدار مصرف‏:
– ساعت ۹ صبح و ۷ عصر، یک قاشق ربّ به یا ربّ سیب را در نصف لیوان آب خنک یا عرق مورد یا عرق تاجریزى حل کرده با ۲ تا ۴ عدد کپسول میل کنند.
– براى کاهش پرولاکتین، ۱ عدد کپسول در هر ۲۴ ساعت کافى است.

ملاحظات مصرف‏:
– به حسب حال بیمار، در صورت حدّت خون، از عرق تاجریزى و در صورت ضعف ماسکه، از عرق مورد یا ربّ به استفاده شود.
– این دارو کاهش دهنده ترشح پرولاکتین است.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم