کپسول بواسیر داخلى خونى

خواص دارو:
نافع براى بواسیر داخلى خونى، سحج امعا، و کولیت.

اجزاى دارو:
به‏ دانه و پوست هل (مکد ۲ واحد)؛ تخم خبازى، تخم کاسنى، تخم خیار، بادیان (مکد ۴ واحد)؛ طباشیر، گل نیلوفر، گل گاوزبان، گشنیز، تخم هل، نبات (مکد ۵ واحد)؛ صندل سرخ، صندل سفید، زیره سفید (مکد ۳ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده در کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر هشت ساعت، یک تا دو کپسول با آب میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم