کپسول بواسیر (حب مُقْل)

خواص دارو:
رافع یبوست سوداوى‏ مزاجان؛ نافع در بواسیرهاى یبوستى و شقاق همراه یبوست.

اجزاى دارو:
هلیله زرد، هلیله سیاه، صبر، گل سرخ، مصطکى، مقل ازرق (مکد ۱ واحد)؛ آب تره‏سبزى (۳ واحد).

شیوه ساخت دارو:
بجز مقل، سایر اجزا را ساییده و از الک مش ۱۰۰ رد کنند. مقل را ریزه کرده ۱۲ ساعت در آب تره‏سبزى بخیسانند (براى حل شدن بهتر مى‏توانند آن را در حمام ماریه کمى گرم کنند). آب را از صافى عبور داده و با بقیه اجزا بسرشند. خمیر به دست آمده را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى درباز ریخته و ۲ روز صبر کنند تا رنگ آن تغییر کند و رطوبت آن تبخیر شود. خمیر حاصل را در جاى مسطحى پهن کنند تا خشک شود. سپس، آن را ریزه کرده در کپسول کنند. (براى ساخت حب، خمیر حاصل را به صورت حب در آورده و بعد خشک کنند).

زمان و مقدار مصرف‏:
شب پیش از خواب دو عدد کپسول یا حب با آب گرم میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– در صورت بروز اسهال آزار دهنده، از یک عدد کپسول استفاده شود یا یک شب در میان مصرف شود.
– این دارو ممکن است بعد از ۷ تا ۹ روز مصرف ایجاد خونریزى از مقعد کند که مفید است.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم