کپسول بسفایج‏

خواص دارو:
دافع مواد سوداوى؛ رافع توحّش سوداوى؛ از بین برنده ردائت اخلاق؛ ملیّن طبع سوداوى ‏مزاجان.

اجزاى دارو:
بسفایج، افتیمون (مکد ۱ واحد)؛ شکر سرخ (۳ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند و در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى نمایند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ تا ۱۲ ساعت یک کپسول با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
این دارو از راه پوست مواد را دفع مى ‏کند، لذا ممکن است سبب سرخى یا بثورات پوستى شود. در این صورت، از روغن بنفشه به صورت موضعى باید استفاده شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم