ضماد کوفتگى

خواص دارو:
نافع در انواع ضرب‏ دیدگى.

اجزاى دارو:
روناس، آرد نخود خام، آرد مورد (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را نرم ساییده در ظرف در بسته نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۵۰ گرم از پودر را با یک عدد زرده تخم ‏مرغ خمیر کنند و با پارچه بر عضو مورد نظر ببندند. هر ۱۲ ساعت آن را عوض کنند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم