ضماد کمر مرکّب

***  این نسخه از داروهاى مجرب بومى است  ***

خواص دارو:
محلّل و مجفّف رطوبات اطراف ستون فقرات؛ نافع در گرفتگى‏هاى عضلات تیره پشت، عضلات کمر، و درد سیاتیک.

اجزاى دارو:
قرص کمر (۲ واحد)؛ فوفل، جوز هندى (مکد ۱ واحد)؛ زرده تخم مرغ (۶ واحد)؛ زیره سیاه، زیره سبز، تخم شوید، رازیانه، بیخ آذر (چلّه داغى)، سیاه‏دانه (مکد ۵ واحد)؛ زردچوبه (۱ واحد)؛ روغن حیوانى (مقدارى).

شیوه ساخت دارو:
اجزاى سخت را بسیار نرم بسایند و در ظرف در بسته نگهدارى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
زردچوبه را در روغن حیوانى تفت داده و بعد از کمى سرد شدن روى کمر بمالند. زرده تخم مرغ را هم زده روى آن بمالند. دارو را روى محل بپاشید و یک ورق کاغذ کاهى یا روزنامه بر روى آن قرار دهند و با پارچه روى آن را ببندند. این عمل چهار شب باید تکرار شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم