ضماد کمر

خواص دارو:
نافع در کمر دردهاى عضوى (نه مشارکتى)؛ محلّل رطوبات کمر؛ نافع در گرفتگى اعضا.

اجزاى دارو:
وشاء، مرّ مکى، تخم کرفس، زیره (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده در ظرف در بسته نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
۵۰ گرم از پودر را با گلاب مخلوط کرده ملایم حرارت دهند تا حالت خمیرى پیدا کند. خمیر حاصل را روى پارچه‏اى پهن کرده روى کمر ببندند. بعد از ۲۴ ساعت آن را باز کنند.

ملاحظات مصرف‏:
بیمار در موارد نادر، دچار کهیر یا خارش مى‏ شود. در این صورت، موضع باید با سرکه و گلاب شسته شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم