شیاف ناصور

خواص دارو:
رافع ناصور و زخم‏ هاى عفونى باز.

اجزاى دارو:
صبر، کندر، انزروت مدبّر، دم الأخوین، گلنار، اثمد، شبّ یمانى (مکد ۴ واحد)؛ زنجار (۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را نرم ساییده از الک مش ۲۰۰ رد کنند و در ظرف در بسته نگه دارند.

مقدار مصرف‏:
۱ گرم از پودر را در ۵ گرم شیر حل کرده صاف کنند و با قطره‏چکان در ناصور بچکانند. پس از تخلیه ناصور، ۳ قطره داخل ناصور یا روى زخم بچکانند. ۳ ساعت صبر کنند و سپس از ذرور ناصور استفاده کنند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم