شربت وجى (سکنجبین وجى)

 

خواص دارو:
مجفّف رطوبات مغز؛ نافع در لکنت زبان، اضطراب، دلهره، و بیمارى‏ هاى اعصاب ناشى از رطوبت دماغ.

اجزاى دارو:
سکنجبین ساده یا سکنجبین عنصلى (۵۰ واحد)؛ ریشه وج (۳ واحد).

شیوه ساخت دارو:
وج را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ رد کنند و به سکنجبین اضافه نمایند.

طریقه مصرف‏:
نیم ساعت پیش از صبحانه، دو قاشق غذاخورى از شربت را در یک استکان آب گرم حل کرده و میل کنند. با صلاح دید پزشک، در صورت کثرت ماده، شب پیش از خواب نیز مصرف شود.

ملاحظات مصرف‏:
– این شربت در فصل گرم، شهرهاى گرمسیر، گرم‏مزاجان، و جوانان با آب سرد میل شود؛ و در فصل سرد، شهرهاى سردسیر، سرد مزاجان، و پیران با آب گرم مصرف شود.
– در صورتى که پایه دارو سکنجبین عنصلى باشد، به سبب ایجاد رقت در خون و گرمى، در صورتى که بیمار از داروهاى شیمیایى رقیق کننده خون استفاده مى ‏کند با احتیاط مصرف شده یا با عرق کاسنى- شاه ‏تره همراه شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم