بیماری های عفونی

 درمان های مشترک برای همه بیماری های عفونی (روایات)

 غلبه هریک از مزاج ها،سیر شدن ازغذا و نوشیدنی وپرخوری، غذاهای کارخانه ای و صنعتی  ریشه های مشترک بیماری ها و از عوامل انواع عفونت ها هستند. پس اول این موارد را ترک کنید و همراه با آن درمان های مشترک و خون درمانی (حجامت و زالو و ...) و مصرف داروهای ضدعفونت مانند نعناع و سکنجبین و پنیرک و... درمان عفونت ها است.

اسپند

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم: هركس به مدت چهل روز، هرصبح، یك مثقال هزار اسپند حل شده در آب بخورد، نورحكمت در دلش روشن مى شود و از هفتاد و دو بیمارى كه كمترین آنها جذام است، ایمنى مى یابد.[1]

آثار اسپند در رفع انواع عفونت ها به کثرت تجربه شده است.

آویشن و نمک

امام صادق علیه السلام: چهارچیز، چشم را جلا می دهد،  پرسیدند. فرمود: آویشن و نمك، وقتى با هم باشند، و نانخواه و گردو، وقتى باهم باشند.

به آن حضرت گفتند: این چهار چیز وقتى باهم باشند، به چه كار مى آیند؟

فرمود: نانخواه و گردو، بواسیر را مى سوزانند، باد را دور مى كنند و رنگ پوست را زیبا مى سازند...[2]

شکر طبرزد

امام رضا علیه السلام: شكر طبرزد، بلغم را به كلى از میان مى برد.[3]

شلغم

امام صادق علیه السلام: برشما باد شلغم.

آنرا بخورید و پیوسته خوردنش را استمرار بخشید و آنرا از همه كس، جز آنان كه اهلش هستند، پنهان بدارید؛ زیرا هیچ كس نیست كه در او رگى از جذام نباشد. این رگ را با شلغم بسوزانید.[4]

شلغم را پنی سیلین طبیعی می گویند. شلغم در هوای آزاد نمی گندد.

ماهی

امام على علیه السلام: كمتر ماهى بخورید؛ چراكه بدن را ذوب مى كند، بلغم را فزون مى سازد و نفس را سنگین مى نماید.[5]

نسخه ای برای همه بیماری ها

رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم فرموده اند: بیماری سه گونه است و دارو نیز سه گونه. بیماری ها عبارت اند از: خون و زهره و بلغم. داروی خون حجامت است و داروی بلغم حمام و داروی زهره پیاده روی.

توضیح: بلغم شامل بیماری های سرد و مرطوب و عفونی نیز می شود. ولی حمام باید، همراه با ماساژ و دلاکی و عطر زنی و روغن مالی باشد. و در بیماری خونی اگر کم خون نباشد، حجامت و تکرار حجامت، همه ی بیماری های خونی از جمله آلودگی خونی،غلبه ی خون، حرارت خون و غلظت خون و ... را درمان می کند و اگر کم خون باشد خونساز مصرف کند بعد حجامت کند.

روغن طبیعی و سالم

امام على علیه السلام: روغن، پوست را نرم مى كند، و بر توان مغز مى افزاید، مجارى آب را در بدن مى گشاید، كثافت پوست را از میان مى برد و رنگ را روشن مى كند.[6]

کندر

امام رضا علیه السلام: فراوان كندر بخورید، آن را در دهان نگه دارید و بجوید. براى من، جویدن آن، دوست داشتنى تر است ؛ بلغم معده را مى زداید و آن را تمیز مى كند، عقل را استحكام مى بخشد و غذا را مى گوارد.[7]

حمام اسلامی (بسیار بسیار مهم)

امام رضا علیه السلام فرمود: فایده حمام آن است که به اعتدال می انجامد، پی و رگ ها را نرم می کند. اندام های بزرگ را تقویت می کند و مواد زاید و عفونت ها را نیز ذوب می کند[8]

سرمه

امام صادق علیه السلام: هر كس با سرمه اثمد آمیخته ناشده و با مشك بخوابد، براى همیشه، تا زمانى كه بر این حالت مى خوابد، از آب سیاه در امان مى ماند.[9]

خضاب

و فرموده اند: ای علی! هزینه کردن یک درهم برای خضاب، برتر از هزینه کردن هزار درهم در راه خدا ولی در غیر این کار است. در حنا چهارده ویژگی نهفته است: باد را از گوش ها می زداید، بینایی را جلا می دهد، بینی را نرم می کند، دهان را خوشبو می کند، لثه را محکم می کند، لاغری را برطرف می کند، وسوسه شیطان را کاهش می دهد، فرشتگان را خرسند می سازد، اهل ایمان را شاد می کند و اهل کفر را خشمگین می سازد. خضاب مایه آراستگی و پاکیزگی است، نکیر و منکر درون قبر از وی شرم می کند و خضاب برگه برائت وی در قبر است.[10]

استنشاق

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم: خداوند - تبارك و تعالى - سردى را در سوراخ ‌هاى بینى قرار داد تا هیچ چیز را در سر وا مگذارد، مگر این كه آن را بیرون بكشد.

شستن دهان و بینی و انفیه

امام على علیه السلام: شستشوى دهان و بینى، سنت و مایه پاكى دهان و بینى است و انفیه كردن، مایه سلامت سر و پاكسازى بدن و همه انواع سر درد است.[11]

سرکه

امام صادق علیه السلام: سركه شراب، لثه را تقویت مى كند، جنبندگان شكم را مى كشد و عقل را استحكام مى بخشد.[12]

شانه کردن با عاج

امام هادى علیه السلام: شانه كردن با شانه عاج، مو را بر سر مى رویاند، كرمها را از مغز، دور مى سازد، تلخه را فرو مى نشاند، ولثه و گوشت میان دندان ها را پاك و تمیز می كند.[13]

مویز

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم: هر كس به خوردن مویز در حالت ناشتا عادت كند، فهم و حافظه و ذهن، روزى او مى شود و بلغم وى مى كاهد.

شیرشتر

امام صادق علیه السلام فرموده اند: شیر ناقه مایه ی پاکسازی بدن و خروج چرک از آن شده و بدن را کاملاً شستشو می دهد. موسی بن عبدالله بن الحسن می گوید: از بزرگانمان شنیده ام که می گویند: شیر ناقه شیرده، شفای هر درد و آفتی است و برای کسی که دل درد دارد، ادرار آن مفید است.[14]

ختنه

امام على علیه السلام: فرزندانتان را در روز هفتم (تولد) ختنه كنید. نه گرما، شما را از آن، باز دارد، نه سرما؛ چرا كه این كار، مایه پاكى تن است و زمین از پیشاب ختنه ناشدگان به درگاه خداوند مى نالد.[15]

نکته: در کشور هایی مانند روسیه که به فواید ختنه پی برده اند بشدت دنبال ختنه گر هستند. ختنه زن و مرد موجب کاهش طلاق و افزایش محبت و زیبایی و بهداشت بین زن و مرد و فرزندان می شود.

تلبینه

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم: درباره كسى كه به بیمارى بى اشتهایى گرفتار آمده بود: بر شما باد (خوردن) تلبینه. آن را به وى (جرعه جرعه) بخورانید، كه سوگند به آن كه جانم در دست اوست، شكم هر یك از شما را چونان مى شوید كه كسى با آب، چرك را از صورت خویش، فرو بشوید.[16]

خرمای عجوه

امام صادق علیه السلام فرموده اند: هرکس روزانه هفت خرمای عجوة از خرماهای عالیه را ناشتا بخورد، هیچ سمی و سحر هیچ شیطانی به او آسیب نرساند.[17]

سیب

امام كاظم علیه السلام: سیب، براى درمان چند چیز سودمند است: مسمومیت، سحر، جنونى كه از زمینیان پیش مى آید، و بلغمى كه چیزه شده باشد. هیچ چیز منفعتش سریعتر از این نیست. [18]

درباره امام صادق علیه السلام روایت شده است كه: مردى از سرزمینى و بازده به ایشان نامه نوشت و از وباى آنجا خبرداد.

امام علیه السلام در پاسخ نوشت: برتو باد سیب. آنرا بخور.

و فرمود: سیب، حرارت را فرو مى نشاند و درون را خنك مى كند وتب را مى برد.

سایر موارد مربوط به وبا را نیز عمل کنید.[19]

پنج سنت حفظ سلامتی

امام كاظم علیه السلام: پنج چیز درباره سر، از سنت هاست و پنج چیز هم درباره تن.

اما آنچه درباره سر است، مسواك زدن، گرفتن سبیل، از هم گشودن موها از میانه سر و شستشوى دهان و بینى است.

آنچه درباره تن است: ختنه كردن، تراشیدن موى زهار، زدودن موهاى زیر بغل، كوتاه كردن ناخن ها، و زدودن پلیدى مخرج است. [20]

انار با پیه

از صعصعة بن صوحان نقل شده است كه وى، هنگامی كه امیر مومنان در حال شام خوردن بود، برایشان وارد شد. امام علی علیه السلام فرمود: اى صعصعه ! پیش آى و بخور. (صعصعه مى گوید:) گفتم: شام خورده ام.

در این هنگام، نیمه اى از یك انار، نزد امام علیه السلام بود. تكه اى از آن را شكست و به دستم داد و فرمود: آن را با پیه اش بخور؛ چرا كه زردشدگى دندان ها و بدبویى دهان را مى برد و انسان را پاك مى سازد.

روغن زیتون

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم: روغن زیتون، روغن پاكان و خورش نیكان است. در آن، بدان گاه كه روى مى كند و نیز بدان گاه كه پشت مى كند، بركت نهاده شده است و دوبار در پاكى، غوطه ور شده است.

بهترین روش پیشگیری از بیماری های عفونی (خدادادی)

استفاده از غذاهای گیاهی و آب میوه طبیعی، با عسل با مقداری لیمو ترش تازه به مدت یک هفته تا 10 روز.

شیمیایی و عفونت شدید (خیراندیش)[21]

 پیاز را داخل نمك بپزید و هیچ آب نزنید و بعد آن را همراه عسل بخرید.

انواع مسمومیت ها (تبریزیان) [22]:

داروی شافیه 14 ماهه

نمک سالم (تبریزیان) [23]

نمکی که در روایات توصیه شده جریش است که زبر و نا هماهنگ است و ریز و درشت است و آن نمک دریا است هر دریایی که باشد و بعد سنگ نمک خوب است.

انواع عفونت ها (تبریزیان) [24]

داروی جامع به اندازه 2 عدد جو با یک لیوان آب عسل – مخلوط عسل و سیاهدانه هم خوب است ولی نباید مانع خروج چرک بشویم.

برای زخم های عفونی (دریایی)[25]

فنجانی از روغن کبد ماهی یا یک فنجان عسل مخلوط می شود. از قبل محل زخم با آب گرم خوب تمیز شود سپس روغن کبد ماهی و عسل را روی آن می مالند. برای آن پارچه ای نظیف طبی می گذارند، این درمان تکرار می شود تا انشاء الله تمام زخم ها خوب شوند. هنگام درمان به بیمار توصیه می شود که هر نوشیدنی که با عسل شیرین شده، فراوان بنوشد. به طوری که روزانه سه نوبت یک قاشق و نیم (مرباخوری) عسل را که در آب گرم حل شده باشد پس از وعده های غذایی بنوشد.

عسل، میکروب کش (تبریزیان) [26]

بهترین میکروب کش عسل است. حتی عسل هایی که از 3 هزار سال پیش در احرام مصر یافت شده اند میکروب ها نتوانسته اند در عسل تأثیری بگذارند.

درمان عفونت (یکتا)

یکی از ریشه های بیماری در بدن عفونت است. این که می گویند گوشت ماهی بخورید؛ چون ماهی، رطوبت را زیاد می کند و رطوبت، مادر عفونت است. البته اگر کسی گرم مزاج بود سالی دو سه بار ماهی بخورد آن هم همراه با گرمی اشکال ندارد. غذاهایتان به اندازه لازم نمک داشته باشد، غذایتان نه شور باید و نه بی نمک. نمک زیادی، فشار را بالا می برد! ولی اگر کسی روغن طبیعی مصرف کند رگهایش مثل رودخانه کار می کند و به امید خدا نمک اذیتش نمی کند. شب ها نیز با نمک مسواک بزنید. این کار باعث می شود تا صبح دهان خالی از میکروب باشد. وقتی که آدم می خوابد چون دیگر بزاق ترشح نمی شود دهان شور می ماند. البته اگر کسی انگل داشته باشد باز آب از دهانش می آید.

 راه دیگر برای جلوگیری از عفونت این است که گیاهانی را که ضد عفونت هستند شناسایی کنید. هر روز یکی را به عنوان چای دم کنید و با عسل و آبلیموی طبیعی مصرف کنید. مثلا یک روز نعناع، یک روز آویشن، و همین طور و گیاهان دیگر. داخل ظرف مسی غذا بپزید.

سقز جویدن نیز کمک می کند به پیشگیری از عفونت لثه و بیماری های عفونی دیگر. می خواهید آدامس بجوید به جای آن سقز بجوید. سقز توی عطّاری هاست.

 سبزیجاتی که ضد عفونت است. مثل پیاز، سیر، پونه، نعناع، توی سبزیجات مصرفی ما باشد. هفته ای دو سه بار سیر استفاده بشود.

 در غذاها از آبلیمو، سرکه و آبغوره به اندازه ای که غذا را ترش نکند استفاده بشود.

 حجامت کنید تا سیستم ایمنی بدنتان تقویت گردیده و فضولات خونتان تخلیه شود. این کار برای جلوگیری از بیماری های عفونی خیلی مفید است.

 پرتقال نیز ضد عفونت است.

هفته ای سه چهار بار اسفند دود کنیم چرا نمی گوییم هر روز؟ چون بدن به آن عادت می کند. بنابراین هفته ای سه بار یا یک روز در میان اسفند در خانه دود شود تا از بیماری های عفونی در امان باشید. دود گلپر نیز مثل دود اسفند خیلی مفید است. گلپر، ضدعفونی کننده قوی است.

سرکه طبیعی نیز ضد عفونت است.[27]

انواع بیماری های عفونی

خیلی از بیماری ها عفونی هستند. سینوزیت، سرطان، گوش درد، ضعف قوّه بینایی، سرماخوردگی، دندان درد، تب، کیست، فیبروم، ناباروری ها، اسهال و یبوست، انواع زخم ها مثل زخم معده و زخم روده، همه این ها از بیماری های عفونی به شمار می آید. پروستات نیز از بیماری های عفونی است. آسم و تنگی نفس نیز از بیماری های عفونی است.[28]

نمک سالم  (تبریزیان) [29]

نمکی که در روایات توصیه شده جریش است که زبر و نا هماهنگ است و ریز و درشت است و آن نمک دریا  است هر دریایی که باشد و بعد سنگ نمک خوب است.

چرک زخم (بنی هاشمی)

برگ بارهنگ را روی زخم ضماد کنید چرک ها را جمع می کند. و برای زخم و سوختگی آتش مفید است.

 خشک کردن زخم (بنی هاشمی)

اگر برگ به را روی زخمی ضماد کنید باعث خشک شدن زخم می شود.

عفونت های بی هوازی (موسوی)

میکروب های بی هوازی اصولا در محیط های وابسته و بافت های مرده فعال می شوند و گاه به صورت عقب زدن و حرکت لایه به لایه در نسوج اطراف نفوذ می کنند. قطع جریان خون و شروع مرگ بافت ها، زمینه را برای رشد این میکروب ها همراه می کند. زالو درمانی با ایجاد جریان خون سالم باعث توقف رشد میکروب ها شده و با کمک داروهای گیاهی بافت های رو به انهدام را بازسازی می کند. زالو مستقیما نمی تواند عفونت ها را ببلعد، بلکه خون محیط را پاکسازی و نسوج بازسازی شده را علیه عفونت ها و میکروب ها فعال می کند.[30]

عوامل تشدید عفونت

یکی از عوامل مهم بیماری در بدن «عفونت» است. عفونت را بردارند ریشه تمام بیماری ها را برداشته اند. ضعف اعصاب، یبوست و ضعف بنیه که همان کم خونی است. از جمله عوامل تشدید عفونت است. موبایل نیز به شدت عفونت را تشدید می کند. موبایل نمی گذارد اکسیژن به بدن برسد اکسیژن که نرسید اعصاب را تخریب می کند اعصاب که تخریب بشود عفونت می رود بالا بلغم را هم زیاد می کند. بلغم که زیاد بشود باز عفونت می رود بالا. مصرف مواد افزودنی نیز عفونت را تشدید می کند.[31]

زخم عفونی (خیراندیش)[32]

نمک + عسل را چند روز بدهید، تا رنگ طوسی زخم به قرمزی تبدیل شود.نمک هم زیاد مهم نیست از چه نوعی باشد. طوسی بودن زخم علامت عفونی و سمی بودن زخم است. بعد از رفع عفونت عسل و روغن زیتون (5 واحد عسل + 2 واحد روغن زیتون) در 40 روز، زخم گوشت بمالید.

تشخیص و درمان عفونت (باقری)[33]

خلط معمولی، خوب است. معمولا آدم های سالم در روستا از دماغشان خلط می آید ولی ممکن است در بعضی افراد، خلط که از بینی یا از راه سینه می آید، عفونی باشد. برای تشخیص خلط سالم و عفونی از دو روش زیر استفاده می کنیم:

خلط را توی آب می اندازیم اگر ته نشین شد و زیر آب رفت، عفونی است ولی اگر روی آب ماند طبیعی بوده و عفونی نیست و شخص دچار بیماری نیست.

خلط را می اندازیم روی آتش ذغال تا بسوزد اگر بوی گند داد عفونی است ولی اگر بوی گند نداد، عفونی نیست.

برای درمان عفونت های بدن از روش های زیر استفاده کنید:

از پونه استفاده کنید که ضد عفونت است.

آهن یا سنگ تمیزی را در آتش، داغ کرده در دوغ سنتی انداخته و میل کنید. با این کار از یک ضدعفونی کننده قوی استفاده کرده اید.

برای ضدعفونی کردن گلو از روش زیر استفاده کنید:

سرکه طبیعی + نمک دریا + آبغوره طبیعی.

این ها را مخلوط کرده و در ضمن بادکش کنید.

برای درمان عفونت شدید از روش زیر استفاده کنید:

مکمّل معجزه سبز را در معجزه سبز بجوشانید.

هر وعده یک لیوان از این جوشانده را با آبغوره طبیعی مخلوط کرده، میل کنید.

نکته های مهم

نمک طبیعی، ضد عفونت است بنابراین حتی فشار خونی ها هم باید اندکی نمک طبیعی بخورند. اگر مصرف نمک را به طور کلی قطع کنیم عفونت در بدن توسعه پیدا می کند. شما دیده اید کسی که گلویش عفونت درد با غرغره کردن آب نمک مداوا می شود و عفونتش از بین می رود. این، همان نقش کلیدی نمک در درمان عفونت را به ما نشان می دهد.

عسل طبیعی، ضد عفونت است.

غذایی که می خوریم اگر معده خوب آن را هضم کند و اگر روده به خوبی آن را دفع نکند مقداری از ضایعات سمّی که بدان «مدفوع» می گوییم در بدن مانده و سیستم عصبی بدن را فلج می کند وقتی سیستم عصبی بدن فلج شد عملکرد اعضاء و جوارح تخریب گردیده و در نتیجه عفونت از بدن دفع نشده و خون، فاسد می گردد.[34]

سموم قتاله یا کشنده (بنی هاشمی)

خوردن انجیر با مغز گردوی تازه شکسته برای دفع سموم قتاله کاربرد دارد.

عفونت ها (بنی هاشمی)

1-اگریک یا دو قاشق جو را در یک استکان آب جوش بجوشانید و بعد آب آن را تنقیه کنید.

2- زیتون قاطع عفونت است.

تمیزکردن سموم بدن (بنی هاشمی)

200 گرم پیاز را خرد کرده بصورت پوره در آورید سپس 100گرم عسل اضافه کرده و دو روز در یخچال نگه دارید بعد از آن صاف کرده و هر روز صبح ناشتا یک فنجان از آن بنوشید.

مسمومیت ناشی از سرب (بنی هاشمی)

در درمان مسمومیت ناشی از سرب و جیوه انگور با ارزش است.

کرد افشاری

لطفا طریقه ی مصرف لاک مغسول را توضیح دهید.

باسلام به اطلاعتان میرسانیم که لاک مغسول ماده معدنی سمی می باشد و باید تدبیر شود و دوز مصرفش هم بسیار در ترکیبات مهم و حساس می باشد، استفاده از آن در ترکیبات کار تخصصی داروسازی می باشد. توصیه می شود که  شخصا از ان استفاده نکنید.

داروهای ضد عفونت (یکتا)

داروهای ضدعفونت عبارتند از: نعناع، پونه، آویشن، اسطوخدوس، بومادران، بادرنجبویه، کاکوتی، گلپر، بابونه و گزنه. کسی که سرما خورده و اسهال هم دارد نباید گزنه بخورد چون گزنه معده را روان می کند. شیرین بیان و مرزنجوش هم از داروهای عفونی هستند. اگر کسی مشکل کلیوی دارد نباید از مرزنجوش استفاده کند. همه این گیاهان را در موقع سرماخوردگی با هم دم کرده و با عسل، شیرین کرده و آبغوره یا آبلیموی خانگی هم به آن بیفزایید و مصرف کنید. البته خوب است ابتدا این گیاهان شسته بشود برای این کار همه گیاهان را در یک کاسه بریزید سپس آب خنک روی آنها بریزید و بلافاصله آنها را از روی کاسه جمع کنید تا خاصیتش به آب نرود، و بعد دم کرده با عسل و آبلیموی خانگی یا آبغوره خانگی مخلوط کرده و مرتب استفاده کنید. این مواد گرم هستند و امکان دارد تب را بالا ببرد.

در صورتی که بیمار اسهال دارد همراه این دارو، بنفشه مصرف نکند چون معده را روان می کند همراه این دواها عنّاب، بنفشه، کاسنی، شاهتره و ختمی را هم دم کنند تا تب و حرارت بالا نرود و حتما آبغوره یا آبلیموی خانگی هم اضافه کنند که به پائین آمدن این حرارت کمک کند. بلغمی ها هر چه گرمی بخورند برایشان بهتر است. هر مقدار از این گیاهان ریختند به همان اندازه عنّاب و بنفشه اضافه کنند. یعنی اگر 50 گرم از داروهای گرم ضدعفونت استفاده می کنند 50 گرم نیز از داروهای خنک اضافه کنند؛ تا حرارت دارو پائین بیاید و باعث تب نشود.

اگر سرماخوردگی و تب شدید بود و هر نیم ساعت نصف لیوان، اگر متوسط بود در روز هفت، هشت بار و اگر سرماخوردگی خفیف بود روزی سه وعده.

این روش های درمانی که گفته شد برای تمام عفونت هاست. بعد هر عفونتی هم روش هایی خصوصی دارد. ماساژ را هم که گفتیم. روش هایی را که برای درمان عفونت های دوران بارداری گفته شد آنها را هم به درمان های سرماخوردگی اضافه کنید. ماساژ پیاز، گذاشتن پیاز بالای سر و استفاده از اسانس نعناع هم مفید است. غرغره با آب نمک طبیعی نیز به شدت برای سرماخوردگی مفید است. روزی یکی دوبار با آب نمک طبیعی استنشاق و هفت هشت ده بار با آن غرغره کنید مخصوصا در گلو درد، غوغا می کند.

اگر گلو درد دارید برای تسکین گلو درد از میخک و اسطوخدوس استفاده کنید. میخک یکی از قوی ترین مسکّن هاست. برای سینه، گل ختمی مفید است و سینه رانرم می کند. ختمی گیاه پر خاصیتی است. ولی در هیچ چیزی زیاده روی نباید کرد.[35]

پاکسازی بدن (بنی هاشمی)

200گرم پیاز را خرد کرده به شکل پوره در آورید سپس آن را با 100گرم عسل مخلوط و مدت 2روز در یخچال نگه دارید وبعد آن راصاف کنید و هرروز صبح ناشتا یک فنجان از آن بنوشید.


[1]  بحارالانوار ج62 ص235 ح5

[2]   مکارم الاخلاق ج1 ص416 ح1410

[3]   الکافی ج6ص333 ح4

[4]   الکافی ج6 ص372 ح4

[5]   الخصال ص636

[6]  کافی ج6 ص519

[7]  مکارم الاخلاق ج 1 ص 423 ح 1442

[8]  احادیث پزشکی یا طب الائمه

[9]   الکافی ج 6 ص 494 ح9

[10]   خصال:497.

[11]   خصال ص611

[12]   کافی ج6 ص330

[13]   مکارم الاخلاق ج1 ص167

[14]   کافی: ج 6، ص 338

[15]   خصال ص 636

[16]   کافی ج6 ص 269

[17]   کافی: ج 6، ص 349

[18]   کافی ج6 ص 355

[19]    دعائم الاسلام

[20]    خصال ص271

[21]   سخنرانی استاد در تربت حیدریه

[22] کتاب و سخنرانی های استاد – نحوه مصرف داروها در جلد 1  آمده.

[23] کتاب و سخنرانی های استاد – نحوه مصرف داروها در جلد 1  آمده.

[24] کتاب و سخنرانی های استاد – نحوه مصرف داروها در جلد 1  آمده.

[25]   کتاب عسل صفحه 363

[26] کتاب و سخنرانی های استاد – نحوه مصرف داروها در جلد 1  آمده.

[27]   طب نجات بخش یکتا صفحه 95.

[28]   طب نجات بخش یکتا صفحه 101.

[29] کتاب و سخنرانی های استاد – نحوه مصرف داروها در جلد 1  آمده.

[30]   زالو درمانی صفحه 106.

[31]   طب نجات بخش یکتا صفحه 99.

[32]   سخنرانی استاد در تربت حیدریه

[33]   طب اصولگرا ص 135.

[34]    طب اصول گرای اسلامی

[35]  طب نجات بخش یکتا صفحه102.


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های سرتاسر بدن و لا علاج   (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.