شربت محلّل (سکنجبین عنصلى مرکب)

خواص دارو:
مجفّف و محلّل رطوبات زائد و عفونى بدن (قوى‏تر از عنصلى ساده)؛ رافع سدد کبد؛ مجفّف نزله و عفونات؛ هاضم؛ لاغرکننده؛ نافع براى ضیق النّفس، صرع، نفث الدم ریوى، سوء القنیه، و استسقاى نوع سرد.

اجزاى دارو:
سکنجبین عنصلى (۲۰ واحد)؛ پودر محلّل (۱ واحد)

شیوه ساخت دارو:
سکنجبین عنصلى را با پودر محلّل مخلوط کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
نیم ساعت پیش از صبحانه، دو قاشق غذاخورى از شربت را در یک استکان آب گرم حل کرده و میل کنند. با صلاحدید پزشک، در صورت کثرت ماده، شب پیش از خواب نیز مصرف شود.

ملاحظات مصرف‏:
– این شربت در فصل گرم، شهرهاى گرمسیر، گرم‏ مزاجان، و جوانان با آب سرد میل شود؛ و در فصل سرد، شهرهاى سردسیر، سرد مزاجان، و پیران با آب گرم مصرف شود.
– به سبب ایجاد رقت در خون و گرمى، در صورتى که بیمار از داروهاى شیمیایى رقیق کننده خون استفاده مى‏کند با احتیاط مصرف شده یا با عرق کاسنى- شاه ‏تره همراه شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم