شربت راسن (سکنجبین راسنى)

خواص دارو:
نافع براى سرفه‏ هاى رطوبى، ضیق النّفس رطوبى، و نزله ‏هاى رطوبى.

اجزاى دارو:
گل پنیرک، گل اروانه، گل زوفا، پیاز عنصل خشک، ریشه راسن، برگ آویشن، گل گاوزبان، انجیر خشک، عنّاب، گل شقایق، پوست خشخاش (مکد ۱ واحد)؛ گلاب یا آب مقطر (۵۵ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۵۵ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را نیم‏کوب کرده و یک شب در آب مقطر یا گلاب بخیسانند. سپس، آن را در حرارت ملایم آن قدر بجوشانند تا نیمى از آب تبخیر شود. آب را صاف کرده و با مقدار کافى از عسل آن قدر بجوشانید تا به قوام مناسب رسد.

زمان و مقدار مصرف‏:
پیش از صبحانه، ناهار، و پیش از خواب، ۲ قاشق غذاخورى از شربت را در یک استکان آب حل کرده میل کنند.

ملاحظات مصرف‏:
این شربت در فصل گرم، شهرهاى گرمسیر، گرم‏مزاجان، و جوانان با آب سرد میل شود؛ و در فصل سرد، شهرهاى سردسیر، سرد مزاجان، و پیران با آب گرم مصرف شود.[۱]


[۱] ناظم، اسماعیل، دارونامه طوبا (گزیده داروهاى مجرب پزشکى ایرانى)، ۱جلد، نشر آبژ – تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۹ ه.ش.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم