سرطان پوست

 سرطان پوست (موسوی) [1]

در سرطان زالوها را روی همان محل سرطان و اطراف آن می اندازیم و داروهای گیاهی پاكسازی كننده خلط غالب و مرهم ها و شستشوهای گیاهی مخصوص سرطان را دقیقاً مصرف می كنیم. ملاك تعیین تعداد و زمان زالو درمانی در مبحث علاج سرطان های ظاهری توضیح داده شد.

كم شدن سلول های سالم به ضرر بیمار است. پس از مصرف داروهای خونساز و تولید خون بسیار در بدن چنانچه زالوها در قسمت هایی از بدن كه حاوی خون كثیف و سرطانی است انداخته شود به نفع بیمار است. وقتی خون درمانی نزدیك زخم سرطانی را شروع كردید باید به یكباره خون نگیرید. تعداد دقیق زالو در هر نوبت بستگی به تشخیص و تجربه پزشك و توان بیمار دارد. برای برخی از مبتلایان به سرطان ظاهری به عنوان مثال هر روز یك عدد زالو روی زخم یا كنار آن می اندازیم و پس از مدتی یك روز در میان و بعد دو روز در میان و هفته ای یك بار و ماهی یك بار و چند ماه یك بار زالو درمانی را تكرار می كنیم. تعداد زالوها را نیز بر اساس شرایط بیماری و میزان نیاز می سنجیم. من بر اساس تشخیص و بنابر تجربه خود، گاهی یك و گاهی 2 تا 3 یا بیشتر، با رعایت فاصله زمانی گوناگون زمان بندی زالو درمانی را نیز تعیین نموده و شرایط و حال بیمار را در نظر گرفته ام. با تعداد زالوی كمتر در هر روز و سپس زیاد كردن فاصله های زالو درمانی و همین طور كم كردن زالو و كم كردن زمان، كار درمان را به پیش می بریم. منظور من این است كه فرمول مشخصی برای تعیین زمان و تعداد زالوها نداریم بلكه شرایط بیمار را در نظر می گیریم.

در مورد سرطان های شدید كه در چهره به صورت زخم های خوره ای با سرعت رشد زیاد ایجاد می شود داروهای گیاهی ضد سرطان و پاكسازی بدن از خلط غالب زالو درمانی را از فاصله نزدیك روی زخم و چسبیده به كناره های زخم آغاز می كنیم. تعداد زالوها هر روز كمتر از 3 تا 4 عدد زالوی ریز متناسب با توان بیمار انداخته می شود و با توجه به بهبود زخم فواصل بین زالو درمانی افزایش می یابد.

سرطان های ظاهری بدن با زخم های وخیم (موسوی) [2]

چنانچه تومورها از اعضای رئیسه بدن دور باشند مثلاً روی قوزك پا یا دست باشند زالوها را روی همان محل می گذاریم و توان بیمار را در نظر می گیریم و هر ماه یا هر 15 روز یك بار زالو درمانی را تكرار می كنیم. البته همان طور كه گفتم باید امكان سرایت و دست اندازی سلول های سرطانی به اندام های دیگر وجود نداشته باشد، یعنی داروهای تجویز شده گیاهی سایر اندام ها را در مقابل سرایت سلول های سرطانی بیمه كرده باشد. تعداد زالوها در هر بار باید تا 10 عدد باشد و جثه آنها متناسب با قدرت بدنی بیمار در نظر گرفته شود. همراه با این خونگیری باید داروهای ضد سرطانی گیاهی مصرف شده و روی زخم های سرطانی مرهم های مناسب گذاشته شود. گاه درمان این تومورها بیش از یكسال به طول می انجامد اما همواره نتیجه بخش بوده و بهبودی كامل به اذن پروردگار حاصل شده است .

چنانچه تومورها به اعضای رئیسه بدن نزدیك باشند، زالوها را در دورترین نقاط از محل تومور می اندازیم. مثلاً در تومورهای مغز و زبان و بینی و سرطان ریه و پستان و غدد لفناوی زالو درمانی را از روی پا شروع می كنیم و به تدریج و با ظهور علائم بهبود زالو درمانی را به تومور نزدیك می كنیم . اگر بیمار كم خون است از زالو درمانی اجتناب می كنیم و از داروهای خونساز ضد سرطان مانند شیره انگور استفاده می كنیم.

در سرطان خونسازی نقش اصلی درمان را بازی می كند. درمان سرطان مانند صف آرایی دو لشكر است كه سلول های سرطانی لشكر دشمن و سلول های سالم لشكر خودی را تشكیل می دهند. هر دو لشكر در قتالی سخت یكدیگر را از پای در می آورند و باقیمانده لشكر از هر جناحی كه باشد آن جناح پیروز میدان است.

تبریزیان

به نسخه سرطان عمل کنید.


[1] زالو درمانی ص111

[2] زالو درمانی ض 109


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های  پوست و مو  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.