شقاق و آماس رحم

 شقاق رحم، زخم رحم و آماس رحم (موسوی) [1]

زالو درمانی مانند خارش رحم انجام می شود.


[1]   زالو درمانی ص 82


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های  زنان و کودکان   (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.