شربت جالینوس (سکنجبین سفرجلى)

خواص دارو:
نافع در امراض معدى ناشى از سوء مزاج مادى بلغمى، ضعف هضم، ترشى معده، بى‏اشتهایى، و صداع مشارکتى معده؛ مانع تصاعد ابخره از معده.

اجزاى دارو:
آب به (۵۰ واحد)؛ عسل کف ‏گرفته (۵۰ واحد)؛ سرکه (۳۰ واحد)؛ زنجبیل (۷ واحد).

شیوه ساخت دارو:
آب به را در حمام ماریه بجوشانند تا قوام آید. عسل و زنجبیل را با آن مخلوط کرده همچنان بجوشانند. سپس، سرکه را بدان افزوده و کمى دیگر بجوشانند. شربت را صاف کرده در ظرف شیشه‏ اى یا لعابى نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
۲۰ دقیقه بعد از هر وعده غذا، دو قاشق غذاخورى از شربت را در یک استکان آب حل کرده میل کنند.

ملاحظات مصرف‏:
– این شربت در فصل گرم، شهرهاى گرمسیر، گرم ‏مزاجان، و جوانان با آب سرد و عرق کاسنى- شاه‏تره میل شود؛ و در فصل سرد، شهرهاى سردسیر، سرد مزاجان، و پیران با آب گرم مصرف شود.
– براى افراد محرور المعده تجویز نشود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم