سکنجبین بزورى مفوّه

خواص دارو:
مدرّ بول؛ مدرّ طمث؛ دافع فضولات از طریق ادرار؛ نافع در اختناق رحم؛ دافع ریاح کلیه، کبد، و رحم.

اجزاى دارو:
بادیان، تخم کاسنى (مکد ۳ واحد)؛ تخم کرفس (۲ واحد)؛ خارخسک، زیره سبز (مکد ۵ واحد)؛ تخم خیارین، ریشه روناس، پوست ریشه‏ هاى کاسنى، بادیان، کبر (مکد ۱ واحد)؛ سرکه (۱۱۰ واحد)؛ عسل کف‏ گرفته و آب (مکد ۳۳۰).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را نیم کوب کرده به مدت ۲۴ ساعت در سرکه و آب بخیسانند. سپس، آن را در حمام ماریه بجوشانند تا آب آن نصف شود. تا گرم است مایع را صاف کنند و با حرارت ملایم با عسل بجوشانند تا قوام آبد.

زمان و مقدار مصرف‏:
نیم ساعت پیش از صبحانه، دو قاشق غذاخورى از شربت را در یک استکان آب گرم حل کرده و میل کنند. در صورت کثرت ماده، با صلاحدید پزشک، شب پیش از خواب نیز مصرف شود.

ملاحظات مصرف‏:
این شربت در فصل گرم، شهرهاى گرمسیر، گرم‏مزاجان، و جوانان با آب سرد میل شود؛ و در فصل سرد، شهرهاى سردسیر، سرد مزاجان، و پیران با آب گرم مصرف شود. استفاده از این دارو در باردارى و ایام عادت و نیز براى زنانى که دچار افراط طمث هستند ممنوع است.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم