از بین رفتن پرده بکارت زنان

از بین رفتن بکارت زن (روایات)

امام صادق عليه السلام: درباره مردى كه به زنش گفته بود: تو دوشيزه به حجله ام نيامده اى: بر او چيزى نيست؛ زيرا دوشيزگى بدون آميزش نيز از ميان مى رود.[1]

امام كاظم عليه السلام: مردى در حالى كه زنى به همراهش بود، رو به امير مومنان عليه السلام كرد و گفت: اى اميرمومنان! من با زنم در حالى ازدواج كرده ام كه دوشيزه بوده است؛ اما چون با او همبسترى كرده ام، او را نادوشيزه يافته ام.

فرمود: (واى بر تو! گاه دوشيزگى به واسطه جستن، پرش، حيض، طهارت گرفتن و در خانه ماندگى دراز مدت، از ميان مى رود).[2]

الفضائل به نقل از عمار بن ياسر و زيد بن ارقم در ماجراى دوشيزه اى كه پدرش او را به بد كارگى متهم كرده بود: امير مؤمنان، از آن دختر پرسيد: ((اى دختر! درباره آنچه پدرت گفته است، چه مى گويى ؟)).

گفت: سرورم! اين كه گفته من دوشيزه ام، راست گفته است؛ اما اين كه گفته آبستنم، سرورم به حق تو سوگند، من هيچ خيانتى از خود، سراغ ندارم.

پس امام عليه السلام بر منبر رفت و فرمود: ((ماماى كوفه را بياوريد!)). پس زنى به نام ((لبنه)) كه ماماى زنان كوفه بود، به حضور آمد. امام عليه السلام به او فرمود: ((ميان خود و مردم، پرده اى بياويز و بنگر كه آيا اين دختر، دوشيزه است يا آبستن)).

قابله، آنچه را امام عليه السلام فرموده بود، به انجام رساند. سپس (از پرده) بيرون آمد و گفت: آرى، سرورم! او هم دوشيزه و هم آبستن است. فرمود: اى قابله ! اين يخ را بگير و آن دختر را بيرون مسجد ببر و او را در تشتى بنشان و اين قطعه يخ را در جلو شرمگاه (او) بگذار. زالويى خواهى ديد كه 25 درهم و دو دانگ وزن دارد و از او بيرون مى آيد.

آن زن مى گويد: من (اين كار را كردم و) آن زالو را همان گونه كه او فرموده بود يافتم. [3]


[1]   الکافی ج 7 ص 212 ح 12

[2]   الجعفریات ص 103 مستدرک الوسائل ج 15 ص 51 ح 17508

[3]  الفضائل ص 132


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های  زنان و کودکان   (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.