سکنجبین بزورى حار

خواص دارو:
مدرّ بول؛ دافع فضولات از طریق ادرار؛ نافع براى کلیه و کبد سرد.

اجزاى دارو:
تخم کرفس، تخم رازیانه، انیسون، تخم کاسنى، کشوث (مکد ۱۵ واحد)؛ ریشه رازیانه، ریشه کبر، ریشه کرفس (مکد ۷ واحد)؛ ریوند چینى (۳ واحد)؛ سرکه (۵۰۰ واحد)؛ عسل کف‏ گرفته و آب (مکد ۱۵۰۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را نیم کوب کرده به مدت ۲۴ ساعت در سرکه و آب بخیسانند. سپس، آن را در حمام ماریه بجوشانند تا آب آن نصف شود. تا گرم است مایع را صاف کنند و با حرارت ملایم با عسل بجوشانند تا قوام آبد.

زمان و مقدار مصرف‏:
نیم ساعت پیش از صبحانه، دو قاشق غذاخورى از شربت را در یک استکان آب گرم حل کرده و میل کنند. در صورت کثرت ماده، با صلاحدید پزشک، شب پیش از خواب نیز مصرف شود.

ملاحظات مصرف‏:
این شربت در فصل گرم، شهرهاى گرمسیر، گرم‏ مزاجان، و جوانان با آب سرد میل شود؛ و در فصل سرد، شهرهاى سردسیر، سرد مزاجان، و پیران با آب گرم مصرف شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم