خانه اسلامی

 روایات

ارتفاع خانه

کسی از آزار رسانی جن ها به خانواده اش نزد امام صادق علیه السلام شکایت کردحضرت به وی فرمودند: ارتفاع سقف خانه ات چقدر است؟

عرض کرده ده زراع.

حضرت فرمودند: ارتفاع آن را به هشت زراع کاهش ده و دور تا دور آن در فاصله میان هشت زراع تا ده زراع آیة الکرسی را بنگار. بیش از هشت زراع محل اجتماع و جایگاه جن ها است.[1]

امام صادق  علیه السلام فرموده اند: سقف خانه ات را هفت زراع قرار ده که بیشتر از این مقدار جایگاه شیطان ها است. جایگاه شیطان ها نه در آسمان است نه در زمین بلکه میان این دو در هوا قرار گرفته اند.

آبادی خانه ها

امام صادق  علیه السلام فرموده اند: صله رحم و خوب همسایه داری کردن سرزمین ها را آباد و عمرها را زیاد می کند.

بستن درها

نظر امام صادق علیه السلام را درباره بستن درها و به پشت گذاشتن ظرف ها و خاموش کردن چراغ ها جویا شدم و حضرت فرمودند: در خانه ات را ببند که شیطان ها هیچ دری را باز نمی کنند و فانوس را از ترس موش ها خاموش کن تا خانه ات دچار آتش سوزی نشود و ظرف ها را به پشت برگردان.

و آورده اندکه شیطان هیچ ظرف به پشت گذاشته شده ای را بر نمی گرداند.

حیوانات اهلی

رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرموده اند: جانوران اهلی زیادی در خانه خود نگهداری کنید زیرا توجه شیطان را از فرزندانتان برگردانده و به خود مشغول می دارد و ...

کبوتر

روزی امام کاظم  علیه السلام به کبوتر منزل خود نگاه کرده و فرمودند: هر بالی که کبوتر می زند خداوند بدین وسیله جن هایی را که وارد خانه شده اند دور می سازد.[2]

امام صادق علیه السلام فرموده است: کبوتر راعبی[3] رادرون خانه های خود نگهداری کنید زیرا این پرنده قاتل حسین بن علی را لعن و نفرین می کند. لعنت خداوند بر آنان باد.[4]


[1]   کافی:ج6،ص529.

[2]  در متن کتاب آمده(نظر الله) ولی صحیح آن (نفر الله) است.

[3]  نوعی کبوتر است.

[4]  کافی:ج6،ص547.


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های روحی  روانی، فکری، اخلاقی، اعتقادی و غیر جسمی (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.