سکنجبین افتیمونى نیلى (مسهل سودا)

خواص دارو:
مسهل سودا.

اجزاى دارو:
سکنجبین ساده (۱۲ واحد)؛ حب نیل (تخم گل پیچک)، افتیمون (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را با ملایمت نرم ساییده به سکنجبین اضافه نمایند.

زمان و مقدار مصرف‏:
شب پیش از خواب، ۵۰ تا ۱۰۰ سى‏سى از دارو با همان مقدار آب گرم مخلوط شده میل گردد.

ملاحظات مصرف‏:
– قبل از مصرف این دارو، باید به مدت ۳۵ روز از منضج سودا استفاده کرد.
– پس از مصرف مسهل، در صورت دفع فضولات سیاه رنگ، دارو به صورت کامل عمل کرده است. در غیر این صورت، باید منضج تکرار شود


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم