زندگی نورانی، نورانیت قلب و نجات از گناه

 زندگی نورانی، نورانیت قلب و نجات از گناه (روایات طبی)

 سرکه

 امام صادق علیه السلام سرکه قلب را روشن می کند.[1]

اسفند

پيامبر خدا صلى الله عليه وآله وسلم: هركس به مدت چهل روز، هرصبح، يك مثقال هزار اسپند حل شده در آب بخورد، نور حكمت در دلش روشن مى شود و از هفتاد و دو بيمارى كه كمترين آنها جذام است، ايمنى مى يابد.[2]

امام صادق  علیه السلام: در پاسخ پرسشى درباره هزار اسپند و كُندر: اما هزار اسپند، هيچ ريشه اى از آن در زمين فرو نمى رود و هيچ شاخه اى از آن به آسمان بلند نمى شود، مگر اين - خداوند، فرشته اى را بر آن گمارد تا آن هنگام كه خشك شود با به سرنوشتى ديگر در آيد. شيطان نيز از خانه اى كه در آن هزار اسپند است، هفتاد خانه دور مى شود، و آن، شفاى هفتاد بيمارى است كه كمترين آنها جذام است. پس مبادا كه آن را از دست بدهيد.[3]

انار

امام صادق  علیه السلام: هر کس ناشتا انار بخورد قلبش را چهل روز روشن می کند.[4]

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم: انار مهتر همه میوه هاست هر كس يك انار بخورد، تا چهل روز شيطانِ خود را به خشم در آورده است [5].

امام صادق عليه السلام: هر كس انار بخورد، انار، وسوسه شيطان را از او دور می کند.[6]

نزد امام صادق علیه السلام  بودم كه حجامت گرى را طلبيد. پس به او گفت: ابزارهاى حجامت خود را بشوى و بياويز و آن گاه انارى طلبيد و خورد.

چون حجامت را نيز به پايان برد، انارى ديگر طلبيد و خورد و فرمود اين كار، تلخه را فرو مى نشانَد.[7]

بر امام صادق علیه السلام  وارد شدم، در حالى كه انارى در دست داشت. فرمود اى مُعتّب! يك انار هم به اين مرد بده؛ چرا كه در (خوردن) هيچ چيز، كسى با من شريك نشده است كه برايم ناخوشايندتر از شريك شدن در (خوردن) انار باشد سپس، حجامت كرد و به من فرمود كه حجامت كنم. من هم حجامت كردم.

آن گاه، انارى ديگر خواست و پس از آن فرمود: اى يزيد! هر مؤ منى كه انار بخورد و آن را تمام كند، خداوند (عزوجل) تا چهل پگاه، شيطان را از (آسيب رسانى به) فروغ دل او دور مى سازد؛ و هر كس دو انار بخورد. خداوند(عزوجل) تا يك سال، شيطان را از (آسيب رسانى به) فروغ دل او دور مى سازد و هر كس خداوند، شيطان را براى يك سال از (آسيب رساندن به) فروغ دل او دور سازد، گناه نمى كند و هر كس گناه نكند، به بهشت در مى آيد.[8]

کم خوری  (حتماً به اینها عمل کنیم)

 پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم: اگر کسی خوراک خود را کم کند درونش از نور سرشار می شود.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم: هر کس از این خوشنود می شود که شیطان را براند باید گوشت و چربی خود را با کم خوری اب کند چرا که از کم خوری، حضور فرشته و فراوان اندیشیدن در آنچه نزد خداست حاصل می آید.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم: پشمینه بپوشید و میان بر ببندید و گنجایش نیمه شکم بخورید تا به ملکوت آسمان ها در آیید.

 پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم: کاستن از خوراک نزد خدا جایگاه ویژه دارد پیامبر خدا  صلى الله عليه و آله و سلم: دوست داشتنی ترین شما نزد خداوند، کم خوراک ترین و سبک بدن ترین شماست.

امام صادق عليه السلام: نزديكترين زمان بنده به خداوند عزّوجلّ هنگامى است كه شكمش سبك باشد.

پیامبر صلى الله عليه و آله و سلم  فرمود: دل ترسو، شکم سیری ناپذیر و شهوت جنسی شدید، دوستان بدی اند که بر ضد دین هستند.[9]

امام علی علیه السلام: پرخوری یار مناسبی برای گناهان است.[10]

پیامبر صلى الله عليه و آله و سلم: شکم سیر مدارید که نور معرفت در دل هاتان خاموش می شود.[11]

امام صادق عليه السلام: ابليس ‍ براى يحيى بن زكريا چهره آشكار ساخت و ناگاه يحيى ديد كه از هر چيزى بر او آويزه هايى است. از او پرسيد: اى ابليس! اين آويزها چيست؟

گفت: اينها، هوس هايى است كه آدمى زاده را بدان ها گرفتار ساخته ام.

پرسيد: آيا از اينها چيزى هم براى من هست؟

گفت: شايد (روزى) سير شده باشى و در نتيجه، اين سيرى، تو را از نماز و ياد خدا، سنگين كرده باشد.

يحيى گفت: با خداوند، عهد مى بندم كه هرگز شكم خويش را از خوراك، پر نكنم.

ابليس هم گفت: با خداوند، عهد مى بندم كه هرگز مسلمانى را اندرز ندهم.

حضرت سپس فرمود: ای حفض! جعفر و خاندانش را با خدا این عهد است که هیچگاه شکم خویش را از خوراک پر نکنند و هرگز برای دنیا کار نکنند.[12]

مانده آب و غذای مومن

دهان خورده ی مؤمنی را به قصد تبرک بخورد، خداوند متعال فرشته ای را میان آن دو بیافریند که تا روز واپسین برای آنان آمرزش طلب کند.[13]

برای نجات از گناه (روایات طبی)

میوه به

امام على عليه السلام: روزى، در حالى كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم يك به در دست داشت، بر ايشان وارد شدم. ايشان به خوردن به و دادن پاره هايى از آن به من پرداخت و مى فرمود: اى على ! بخور، كه اين، هديه خداوند به من و توست من در آن، همه لذت ها را ديدم.

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم همچنين فرمود: اى على! هر كس سه روز ناشتا به بخورد، ذهنش صفا مى يابد، درونش از دانش و بردبارى مى آكند و از نيرنگ ابليس و سپاهيانش نگه داشته مى شود.

عدس

امام صادق  علیه السلام: در حالی که پیامبر خدا در جای نماز خویش نشسته بود، مردی از انصار به نام عبدالله بن تیهان نزد ایشان آمد و گفت: ای پیامبر خدا ! من بسیار در محضر تو می نشینم و بسیار از تو می شنوم؛ اما نه دلم  نازک می شود و نه اشکم فرو می ریزد پیامبر به او فرمود: " ای پسر تیهان ! بر تو باد عدس آن را بخور؛ چرا که دل را نازک می کند و اشک را شتاب می دهد و هفتاد پیامبر دوام سودمندی آن را از خداوند خواسته اند."

ترنج

برشما باد ترنج، چرا که دل را نورانی میکند وبر توان مغز می افزاید.[14]


[1]  محاسن ج2 ص284

[2]  بحار الانوارج62 ص235

[3]  مکارم الاخلاق ج 1 ص404

[4]   کافی ج6 ص 354

[5]    محاسن جلد 2 ص359

[6]    محاسن ج 2 ص359

[7]    مکارم الاخلاق ج1 ص170

[8]  کافی ج6 ص353

[9]   کافی ج6 ص 296

[10]   غررالحکم ح9922

[11]   مکارم الاخلاق ج1 ص320

[12]   محاسن ج2 ص222

[13]   ثواب الاعمال: 181

[14] طب النبی  ص8


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های روحی  روانی، فکری، اخلاقی، اعتقادی و غیر جسمی (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.