روغن محلّل

خواص دارو:
محلّل صلابت اعضا؛ رافع خشکى و گرفتگى اعضا و ماهیچه ‏ها.

اجزاى دارو:
روغن زیتون، روغن فندق، روغن بادام، روغن کرچک (مکد ۱۰۰ واحد)؛ تخم لاک‏پشت خشک (۲۰ واحد)؛ جند بیدستر (۳ واحد).

شیوه ساخت دارو:
تخم لاک‏پشت و جند بیدستر را نرم ساییده ازالک مش ۱۰۰ رد کنند. روغن ‏ها را مخلوط کرده و گرم سازند و به پودر حاصله اضافه کنند و به مدت یک ساعت در حمام ماریه با حرارت ملایم هم بزنند. سپس، ۱۰ روز آن را رها کنند و بعد از آن، از نو در حمام ماریه آن را حرارت داده و هم بزنند. در انتها، روغن را صاف کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸- ۱۲ ساعت یک بار، با ملایمت روى عضو مالیده شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم