آماس کلیه و مثانه

آماس کلیه و مثانه (موسوی) [1]

در هر مورد از غلبه اخلاط غیر از بلغم، زالو درمانی روی ساعد دست چپ برای کلیه راست و بر عکس و اگر هر دو کلیه درگیر است خون گیری از هر دو ساعد و چنانچه علاج کامل نشد با حفظ فاصله روی هر دو ساق پا. تعداد زالو برای هر قسمت= 7


[1]  زالو درمانی ص 78


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری کلیه، مجاری ادرار و جنسی  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.