ادرار شناسی

 رنگ های مختلف و کف های ادرار و علل آن (نعیمی)[1]

ادرار بی رنگ

مصرف مایعات زیاد – دیابت – مدر دیابت بیمزه - الکل - تکرر ادراری - عدم کارایی کلیه ها در تصفیه – اتیل.

ادرار زرد پر رنگ نارنجی

کم نوشیدن مایعات – مصرف ویتامین های ب – افزایش حرارت بدن – کمبود ویتامین ب 6 – فلو تامید - فنازو پیریدین – کیناکرین – فناستین – سولفاسالازین - اختلال کبد – فاویسم – پیریدیوم – تتراسایکلین – فنل فتالئین -  احتقان کلیه ها – عفونت مجاری ادرار –  از داروها: مترونیدازول- نیترو فورانتویین – سولفامتوکسازول - مپاکرین – سولفاسالازین – اکری فلاوین – افزایش اوروبیلین یا بیلی روبین – فلوروسین – ایبو پروفن – فورازولیدون – دانترولن-پریماکوئین.

ادرار قرمز یا قهوه ای

وجود خون در ادرار - اورو بیلینوژنوری (کمخونی در اثر لیز گلبول های قرم) - پورفیری - مسمومیت با فلزات سنگین = سرب جیوه و ... – آهن - لبو -  شاه توت - گلرنگ - نفریت حاد کلیه - آسیت - افزایش حرارت بدن - ریفامپین - فنل فتالئین - فنوتیازین ها - دی فنیل هیدانتوئین - امودین - آنیزیندیون - برم سولفالئین - اسید کریپتوفانیک - دسفرال - آمینوپیرین - فنیندیون - فن سوکسمید - اتوزین - قرمز کنگو - بیلی روبین - مترونیدازول - پورفیرین- فناستین - اختلالات کبد یا زردی - کلر زوگزازون – لوودوپا - مسمومیت با فنل - فوشین-ایندیروبین.

ادرار کدر یا شیری رنگ

پیوری ( چرک در ادرار) – لنف  در ادرار - وجود ادرار باقیمانده – فیلاریازیس  - قلیایی بودن ادرار – سودا - فسفات – کربنات – لکوسیت - پروتئین بالا در ادرار – کم نوشیدن اب – وجود باکتری یا مخمر در ادرار – اسپرماتوزوئید = منی – ترشخ پروستات رموسین - سنگ فسفات یا اگزالات - الودگی مدفوع = فیستول مثانه یا راست روده  - لیپدوری = وجود چربی در ادرار – پارافین امولیسون – سرطان لوزالمعده – گلبولهای سفید یا قرمز زیاد در ادرار.

ادرار قهوه ای یا سیاه

ملانین – بیماری کبد – ورم یا عدم کارایی کلیه – دفع آهن – فنل - ریواس – بیلی روبین – بیلی وردین – بیلی فوشین – اسید هموژنتیزیک – افراد کم خون که طحال انها دچار اختلال باشد – پوست درخت گنه گنه –کرزول – ابتلا به بیماری سخت – افزایش سودا یا صفرا – کاسکارا- سنا - آلکاپتونوری- اسیدی شدن پیگمان هموگلوبین – هپاتیت ب – یرقان – وجود ملانین در ادرار – باقلا آلو کرفس – تیروزینوز- انکرونوزیس – سوربیتول – مترونیدازول – متیل دوپا- انتراسین – کلوفازامین – پریماکین – کلروکین – فورازولیدون.

ادرار آبی یا سبز

کلروفیل - پخت و پز غذای اسیدی= آبلیمو دار و.... در ظروف مسی - برخی سبزیجات - داروهای حاوی مس - شستشو گلو با ماده متیلین بل - عفونت ادرار - وجود بیلی روبین در ادرار - بیماری اسپرو  - ایندوکسیل سولفات - ایندیگوکارمین - تیمول - فنل – آبی تولوئیدین - آمی تیریپتیلین - آنتراکینون - ریفامپین- منیزیم سالیسا - رزورسینول - تریامترن- تتراهیدرونفتالین.

ادرار سبز مایل به قهوه ای: متوکاربامول = روباکسین – رزورسینول.

کف زیاد ادرار: دفع پروتئین زیاد از ادرار.

ادرار دارای کف های ریز: اسید اوریک بالا.

ادرار با کف های درشت: افزایش قند خون.

ادرار سفید رنگ و کف ها زود فرو نشیند: سالم بودن.

ادرار کف زیاد و فرد مبتلا به خرخر شبانه است: پرخوری و چربی خون بالا.

ادرار قهوه ای همراه با کف: بیماری کبدی – سنگ کیسه صفرا.

ادرار زرد رنگ و کف زرد فرو نشیند: عفونت ( خون – معده – روده).


[1] درمان های گیاهی


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری کلیه، مجاری ادرار و جنسی  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.