روغن سیر

خواص دارو:
محلّل اورام غائر دست و پا، و ماده بلغمى غلیظ در مفاصل و رگ‏ ها؛ نافع در امراض بارده، سدد، درد گلو، سینوزیت، و لوزه چرکین؛ مفید در ایجاد نعوظت و تحریک باه (با ماساژ بر بیضه)، و رفع حبس البول (با ماساژ بر ناحیه عجان).

اجزاى دارو:
سیر، روغن گاو (مکد ۱ واحد)؛ شیر (۲ واحد).

شیوه ساخت دارو:
سیر را پوست گرفته ریزه کرده و در شیر بریزند. سپس، با آتش ملایم بجوشانند تا شیر تبخیر شود. آن‏گاه، روغن را اضافه کرده و آن قدر بجوشانند تا روغن نصف شود. بعد، دارو را صاف کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ تا ۱۲ ساعت، با ماساژ روى موضع مالیده شود.

ملاحظات مصرف‏:
ماساژ طولانى مدت ممکن است موجب بروز بثورات پوستى شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم