آماس جگر

آماس جگر (موسوی) [1]

در غلبه دم ابتدا با زالو پشت گوش یا روی کبد به تعداد 7 تا 10 عدد درمان را شروع می کنیم و با داروهای گیاهی ادامه می دهیم. در غلبه مزاج های دیگر ابتدا داروهای منضج و مسهل را شروع و پس از حداقل 7 روز به شرط آنکه اسهال به تعداد 4 بار اجابت مزاج برقرار شده باشد زالو درمانی را از پشت گوش ها آغاز می نماییم.


[1]  زالوی ایرانی ص75


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های غدد: کبد، طحال و تیروئید و ...  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.