آماس طحال

 آماس طحال (موسوی)

در صورت غلبه دم روی طحال 7 عدد زالو می اندازیم و در صورت نیاز همراه با داروهای گیاهی 15 روز بعد روی دست ها به تعداد هر کدام 10 عدد زالو می اندازیم. در موارد دیگر تشخیصی عمل خواهد شد.[1]

 طحال (بنی هاشمی)

برای ورم طحال شنبلیله مفید است و آرد آن با خاک ارمنی محلل طحال است.


[1]    زالو درمانی صفحه 77


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های غدد: کبد، طحال و تیروئید و ...  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.