روغن دفلى‏

خواص دارو:
نافع براى درد مفاصل، کمر درد، اوجاع بارده، و جرب.

اجزاى دارو:
برگ خرزهره سفید (۱ واحد)؛ روغن کنجد یا روغن زیتون (۳ واحد).

شیوه ساخت دارو:
برگ خرزهره را نَشُسته خُرد کرده و در روغن بریزند. روغن را با آتش ملایم آن‏قدر بجوشانند تا برگْ خشک و شکننده شود.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ تا ۱۲ ساعت، بدون ماساژ به محل درد مالیده شود.

ملاحظات مصرف‏:
– مالیدن آن به چشم یا دهان و خوردن آن اکیدا ممنوع است.
– روى ناحیه سینه و روى زخم‏هاى باز مالیده نشود.
– دور از دسترس اطفال نگهدارى شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم