چسبندگی و تنگی روده

گرفتگی روده ها و تورم معده و روده و چسبندگی روده (ضیایی) [1]

كوشاد (ژانسیان = جنطیانا)، دمكرده گل بابونه

 تنگی روده (تبریزیان) [2]

در طب جدید عمل جراحی می کنند که شاید خوب نشود ولی تنقیه شکم و روده را بزرگ می کند به یک فردی دستگاه تنقیه دادیم خوب شد و این باعث شد کلی دستگاه تنقیه میان مردم پخش کرده بود. انجیر زیاد بخورید داروی جامع و کاسنی توصیه می شود که هفت برگ تازه یا خشک کاسنی را با داروی جامع در شب استفاده کنید. زیره و سنای مکی(هر 3 روز یکبار و هر ماه یک الی 2 مرتبه)  هم موثر است.


[1] نسخه های مورد تایید استاد...

 [2] کتاب و سخنرانی های استاد – نحوه مصرف داروها در جلد 1  آمده.


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های گوارشی  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.