روغن خراطین

خواص دارو:
نافع براى افزایش حجم اعضا.

اجزاى دارو:
خراطین (۱ واحد)؛ روغن زیتون (۲ واحد).

شیوه ساخت دارو:
خراطین نیم کوب را در روغن زیتون بریزند و در آفتاب قرار دهند. پس از ۱۵ روز، روغن را صاف کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
ابتدا، عضو مورد نظر را باید به شدت مالید تا رنگ آن سرخ شود. سپس، با ماساژ، روغن را بر آن مالید. بعد، باید پارچه‏اى را با آب سرد خیس کرده روى عضو گذارد. این عمل باید هر ۲۴ ساعت یک بار انجام شود.

ملاحظات مصرف‏:
– استعمال طولانى مدت این روغن بر یک عضو سبب بزرگ شدن و فزونى حجم آن مى‏شود.
– مصرف خوراکى دارو ممنوع است.