چاقی، لاغری، بزرگی و کوچکی و تناسب شکم و اندام

معرفی بیماری چاقی، لاغری، بزرگی و کوچکی و تناسب شکم و اندام 

لاغری[1]

علل

اختلالات غدد ـ پركاری تیروئید (سمپاتیك فعال است) ـ رژیم های نامطلوب و وسواس در خوردن غذاها ـ كاهش بزاق ـ عفونت ها ـ سرطان (هنوز علت اینكه چرا سرطان باعث لاغری می شود كشف نشده) ـ ارثی  ـ دیابت ـ سل ـ استرس ـ اعتیاد ـ نارسایی كلیه یا كبد ـ سلیاك ـ بی اشتهایی ـ زخم معده یا روده

كاشكسی (ماراسموس) = فقر پروتئین همراه با فقر انرژی كه علامت سرطان پیشرفته با بیماری مزمن ریوی است.

علائم كاشكسی: بی اشتهایی ـ لاغری ـ سیری زودرس ـ خستگی و ضعف عضلات

مضرات

حمام زیاد                      ترش مزه ها

فلفل های تند                  خردل

فعالیت زیاد                    استمناء

نمك (زیاده روی)           انگور پس از غذا

ادرارآوها                       گرسنه خوابیدن ـ شام نخوردن                  

مركبات                           دیگوكسین

كولسی سین                   تاموكسی سین

تاموكسی فن                   سالفاسالازین

نسخه ها

چاقی و لاغری (روایات)

گوشت خشکیده و پنیر و خرمای تازه به بارنشسته اما آن سه چیز كه خوراكى نیست و لاغر مى كند عبارت اند: گوشت خشك شده، پنیر و خرماى تازه به بار نشسته (و در حدیثى دیگر آمده است: گوشت راسته شتر و لرد روغن). آن دو چیزى هم كه براى هر چیز سودمند است و براى هیچ چیز ضرر ندارد، عبارت اند: آب نیم گرم و انار. و آن دو چیزى هم كه براى هر چیز زیان دارند و براى هیچ چیز مفید نیستند، عبارت اند: از گوشت خشك شده و پنیر)).

(راوى مى گوید:) گفتم: فدایت شوم ! آن جا گفتى لاغر مى كنند و این جا مى گویى زیان مى رسانند؟!

فرمود: ((آیا نمى دانى كه لاغرى، خود (مصداق هاى) زیان دیدگى است؟!)).[2]

اندوه

امام على علیه السلام: اندوه، تن را ذوب مى كند.[3]

گوشت

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم: بر شما باد گوشت؛ چرا كه گوشت مى رویاند. هر كس گوشت را چهل روز واگذارد، بدخوى مى شود.[4]

امام على  علیه السلام: بر شما باد این گوشت. آن را بخورید؛ چرا كه خوى را خوش مى سازد، رنگ را صفا مى دهد و شكم را كوچك مى كند.[5]

حمام یک روز در میان

چنان بیمار شدم كه گوشت تنم تحلیل رفت. در همین زمان، (روزى) بر امام رضا  علیه السلام  - درودهاى خدا بر او باد - وارد شدم. فرمود: آیا خوش دارى كه گوشتت باز گردد؟.  گفتم: آرى.  فرمود: یك روز در میان، حمام كن، كه گوشتت باز مى گردد؛ اما مبادا به این كار (به صورت روزانه) عادت كنى؛ چرا كه اعتیاد به حمام، سل مى آورد.[6]

امام كاظم  علیه السلام: حمام رفتن یك روز در میان، گوشت بدن را مى افزاید؛ اما عادت به آن در هر روز، پیه كلیه ها را آب مى كند.

خرمای برنی

 براى امام كاظم  علیه السلام: چنین نوشتم: یكى از شیعیان از بوى بد دهان، اظهار ناراحتى مى كند. براى وى این گونه نوشت: خرماى برنى بخور.

یكى دیگر براى وى نوشت و از خشكى مزاج، اظهار ناراحتى كرد. امام  علیه السلام  براى وى نوشت: ناشتا، خرماى برنى بخور و بر روى آن نیز آب بنوش.

آن شخص، چنین كرد و از آن پس، چاق شد و رطوبت بر مزاج وى غلبه یافت.

دیگر بار به امام  علیه السلام نوشت و از این پیشامد، اظهار ناراحتى كرد. براى وى نوشت: ناشتا، خرماى برنى بخور؛ اما بر روى آن آب منوش. پس اعتدال یافت.[7]

به پشت دراز کشیدن پس از غذا

به پشت دراز كشیدن پس از غذا خوردن، گوارا كننده است و عروق را به جریان مى اندازد، و خواب پس از غذا خوردن نیز غذا را هضم مى كند و گوارا مى سازد.

امام صادق علیه السلام: به پشت دراز كشیدن پس از غذا خوردن، بدن را چاق مى كند، غذا را گوارا مى سازد و درد را (از درون انسان) بیرون مى كند[8]

تنقیه کردن

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم: بهترین درمانى كه به كار مى گیرید، تنقیه كردن است. شكم را بزرگ مى كند، درد درون را مى شوید و بدن را قوى مى كند.[9]

سویق با روغن زیتون

 امام صادق علیه السلام: نوشیدن سویقى كه با روغن زیتون فراهم آمده باشد، گوشت را مى رویاند، استخوان را استحكام مى بخشد، پوست را نازك مى كند و بر توان جنسى مى افزاید.[10]

گوشت و شیر

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم: گوشت و شیر، گوشت مى رویانند و استخوان ها را استحكام مى بخشند؛ و گوشت، شنوایى و بینایى را افزون مى كند.

الدعوات: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم، مردى چاق دید. پرسید: چه مى خورى؟

گفت: در سرزمین من، غله نیست. من تنها گوشت و شیر مى خورم[11]

سویق(قاووت) نزد امام صادق علیه السلام  بودم. مردى به او گفت: اى پسر پیامبر خدا، فرزند، زاده مى شود؛ اما در او كم عقلى و سستى است.

پرسید: چه چیزى تو را از سویق، باز داشته است؟ آن را بخور و همسرت را نیز بدان فرمان ده؛ چرا كه گوشت مى رویاند، استخوان را استحكام مى بخشد و سبب مى شود كه جز فرزندانى قوى از شما زاده نگردد.

امام صادق علیه السلام  فرموده اند: آمیزه ی قاووت و روغن زیتون، آدمی را فربه، استخوان را محکم، پوست را لطیف و توان آمیزشی را افزایش می دهد.[12]

هر روز حمام کردن

امام صادق علیه السلام  فرموده اند: سه چیز آدمی را فربه و سه چیز لاغر می کند. آنهایی که فربه می کنند عبارت اند از: پی در پی حمام کردن، و بوییدن بوی خوش و پوشیدن لباس های نرم. و آن چیزهایی که لاغر می کند عبارت است از همواره خوردن تخم مرغ و ماهی و طلع. [13]

البته مصرف مرغ و ماهی و طلع برای لاغر شدن توصیه نمی شود و چون عوارض دارد و برای لاغری از روش های دیگری باید استفاده کرد.

نوره

 امام كاظم علیه السلام: موى سر، چون بلند شود، آب كمر از جریان مى افتد، مفاصل، سست مى شوند و ضعف و سل به دنبال مى آورد. اما نوره، آب كمر را افزون مى سازد، بدن را تقویت مى كند، بر پیه كلیه ها مى افزاید و بدن را چاق مى كند.[14]

سنجد

 امام صادق علیه السلام: سنجد، گوشتش گوشت مى رویاند، استخوانش استخوان را رشد مى دهد و پوستش پوست را مى پرورد. علاوه بر این، سنجد كلیه ها را گرم مى كند، معده را پاك مى سازد، مایه ایمنى از بواسیر و تقطیر البول  است، ساق پا را قوى مى كند و رگ جذام را به كلى قطع مى نماید.[15]

ماهی

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم: پیوسته خوردن ماهى تازه، گوشت را ذوب مى كند.[16]

امیرالمؤمنین علیه السلام  فرموده اند:از گوشت ماهی کمتر بخورید زیرا بدن را آب، بلغم زیاد و روح را خشن می سازد.[17]

گرسنه نشدی نخور

عیسى  علیه السلام: در اندرزهایش: اى زادگان اسرائیل ! مخورید، تا آن هنگام كه گرسنه شوید. چون گرسنه شدید، بخورید، ولى سیر نخورید؛ چرا كه اگر سیر شوید، گردن هایتان ستبر مى شود، پهلوهایتان چاق مى گردد و پروردگارتان را از یاد مى برید.

برگ چغندر

امام رضا علیه السلام  فرموده اند: برگ چغندر در جوار بهشت می روید و در آن شفای دردها نهفته می باشد. برگ چغندر مایه ی استواری استخوان و رویش گوشت است. و اگر دست خطا پیشگان آن را لمس نمی کرد، هر برگ آن چند نفر را می پوشاند.

امام رضا  علیه السلام  پرسید: اى احمد! علاقه ات به سبزى ها چگونه است؟.

گفتم: همه آنها را دوست دارم.

فرمود: اگر چنین است، بر تو باد چغندر؛ زیرا بر كرانه هاى فردوس ‍ مى روید و شفاى دردها در آن است. استخوان را درشت مى كند، گوشت مى رویاند و اگر نبود كه دستان گناهكاران به آن مى رسد، هر برگ از آن براى پوشش چند مرد،بسنده مى كرد.

گفتم: براى من، از دوست داشتنى ترین سبزى هاست.فرمود: خدا را بر این كه با آن آشنایى، سپاس بگزار.[18]

به پشت خوابیدن

 امام حسین  علیه السلام: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم به من فرمود: فرزندم! به پشت بخواب تا شكمت كوچك شود، آب را به مكیدن بنوش تا خوردنت بر تو گوارا آید، به شمار دفعات فرد، سرمه بكش تا چشمانت روشن شود و یك روز در میان، روغن بزن تا به سنت پیامبر خویش، عمل كرده باشى.[19]

غذاهای رنگارنگ

 امام على  علیه السلام: غذاهاى رنگارنگ، شكم را بزرگ و سرین را سست میكند.[20]

چاقی بلغمی (خیر اندیش)[21]

اگر آب و چربی بدن زیاد است، به نسخه سردی معده عمل كنید. مانند اسفند،‌عسل ناشتا، كاهش سردی افزایش گرمی و... و مخصوصا وسط غذا مایعات نخورد.

چاقی گوشتی(خیراندیش) [22]

باید ناهار نخورد علاوه بر اصلاح مزاج ناهار را ترك كند.

برای لاغر شدن  (تبریزیان) [23]

گرمی جات و خرفه قبل از غذا اشتها  را می برد و لاغر می کند.

لاغری همراه با نفخ شکم  (تبریزیان) [24] 

مرکب 7

برای چاق شدن   (تبریزیان) [25]

حمام یک روز در میان – گوشت – سنجد – سویق – لباس نازک – سبوس گندم.

چاقی (باقری)[26]

مصرف غذاهای پرچرب، قند و شكر سفید مصنوعی، نوشیدنی های صنعتی مثل نوشابه، و نیز مصرف بستنی و فالوده صنعتی باعث بروز چاقی می گردد. چاقی باعث بیماری های زیادی چون گرفتگی رگ قلب، دیسك كمر، آرتروز و سكته قلبی می گردد. ضمن پرهیز از تغذیه های ناسالم برای درمان چاقی خود از روش زیر استفاده كنید:

1ـ اگر تیروئید كم كار دارید ابتدا تیروئید را بادكش و درمان كنید و گرنه داروی ضد چاقی جواب نمی دهد.

2ـ یك استكان داروی ویژه چاقی را با نصف استكان آب كرفس مخلوط كرده همراه با یك قاشق نیم كوبیده تخم شوید و زیره سیاه میل كنید.

نكته ها

1ـ برای تهیه مخلوط تخم شوید و زیره سیاه این دو را به نسبت مساوی باهم مخلوط كنید.

2ـ توجه داشته باشید كه داروی فوق را همراه با وعده غذایی خورده و از خوردن به تنهایی آن بپرهیزید.

3ـ برای گرفتن آب كرفس، از كرفس تازه استفاده كنید.

4ـ هیكل درشت ها از قاشق غذاخوری و معمولی ها از قاشق مرباخوری استفاده كنید.

با مراعات دستورالعمل فوق به یاری خدا بدون رژیم غذایی و بدون مضرات و عوارض جانبی ماهانه 3 تا 4 كیلو از وزن شما كاسته خواهد شد.

در مسئله تشخیص چاقی توجه داشته باشید كه اگر كسی توپر بوده، عضلات قوی داشته باشد، بدنش گوشت زاید نداشته باشد، كمرش بتواند تحمل كند و از سرعت او كم نشود از نظر طب اسلامی او چاق نیست مثل حضرت علی علیه السلام كه این اوصاف را داشت و هرگز چاق و بیمار نبود.

بادکش شکم

اندیكاسیون

ـ درمان تكمیلی چاقی در بلغمی ها

ـ درمان تكمیلی یبوست

ـ درمان تكمیلی زخم معده

ـ درمان تكمیلی مثانه نوروژنیك

ـ درمان تكمیلی عفونت های تناسلی

ـ درمان تكمیلی كولیك های كلیوی و شكمی

ـ درمان تكمیلی دردهای مبهم شكمی

چاق و لاغر شدن (خدادادی)

 • برای چاق شدن غذاهای شیرین و نشاسته ای بیشتر مصرف شود.
 • برای لاغر شدن جویدن غذا تا 64 بار و دو قاشق كمتر میل كردن و آب با فاصله از غذا آب خوردن.

چاق شدن (بنی هاشمی)

 • مرزه با پنیر برای چاق کردن خوب است.
 • انار غذا را شکسته و زودتر جدب می شود.
 • اگر خاکشیر با شیر مصرف شود چاق کننده است به خصوص اگر با 2برابر وزن خاکشیر شکر مخلوط شود و تا ده روز بخورند.

اشتها آور و ضد انگل گوارشی (بنی هاشمی)

برای کسانی که کم اشتها هستند بالاخص برای بچه ها بعد از حذف تنقلات از عرق گیاه افسنتین بمدت 10روز به آنها بدهند زیاد نباید ادامه دهند 10روز بدهند بعد 2 الی 4 روز استراحت بدهند و بیمار نخورد دوباره شروع به دادن افسنتین کنند.این نسخه هم انگل های دستگاه گوارش را از بین می برد و هم اشتها را خوب باز می کند برای رفع لاغری هم خوب است.

لاغری (بنی هاشمی)

1-مداومت شیره انگور با شیر تازه گاو و اندکی بادام تازه شکسته مفید است. اگر قصد لاغر شدن دارید انگور را در وعده ی صبحانه بصورت مداوم استفاده کنید و تا ظهر غیر از انگور چیز دیگری نباید بخورید اگر قصدچاق شدن دارید 40روز انگور را با نان میل کنید که چاق کننده است.

2- زیاده روی در خوردن زیتون لاغری می آورد.

نکته: کسانی که می خواهند لاغر شوند لاغری در زمان کم باعث فشارخون و سنگ کیسه صفرا می شود و درمانش سخت است سه وعده غذا در 2روز به لاغری کمک می کند باید اول مزاج را درمان کرده و غذا را اصلاح کنید بعد درمان را شروع کنید

ژل لاغری (کرد افشاری)

درمورد ژل لاغری توضیح بدین و تاثیر گذاری آن هم توضیح بدین. پماد یا ژل لاغری از مواد محلل تشکیل شده که درصورت مالیدن موضعی بعث تحلیل مواد زائد و چربی های اضافه می شود که البته اگر بعد از مالیدن بادکش یا ورزش انجام شود تاثیرش بیشتر خواهد شد.

لاغری (روازاده) 

مرد/سن 34 سال/ مجرد/ 164 قد/وزن 50 کیلو

سوال: دچار لاغری در اندام­ ها و صورت هستم. مثل پدرم عصبی­ام (زود از کوره در میرم) و برخلاف ایشان که دارای اعتماد به نفس بالایی هستند، دارای استرسی زیادی در بعضی کارها مثل سخنرانی یا صحبت در جلسات کاری خاص یا حتی مسابقات ورزشی هستم بصورتی که دچار اسهال (شرمنده) و دل درد می­شوم. البته وضعیت شکمم ماجرایی است (بعضی وقت­ها عادی کار می­کند بعضی وقت­ها شل و سفت میشه) مخصوصاً وقتی شیر می­خورم. قبل از سن بلوغ (17 سالگی) صورتم کاملاً پر بود و بعد از آن کم کم  لاغر شدم. وزنم همیشه بین 50 تا 53 در نوسان است بیشتر روی 52 دور میزنه. سابقه کم کاری تیروئید در خانواده داریم (مادر و خواهرم). یادم هست دو سال پیش تست (تی اس اچ) من 5 بود. خواهشمندم کمکم کنید تا انشا الله وضعیت جسمیم تغییر کند. (راستش تصمیم گرفتم 300 ساله بشم. انشا الله). البته اگه تا حالا سرطانی یا چیزی مثل این نگرفته باشم.

پاسخ:

لاغری شما می­تواند از افزایش صفرا و سودا باشد.

اگر علائم حرارت در بدن خود نمی­یابید بایستی از داروهای ضد سودا مثل جوشانده گل گاوزبان و سنبل الطیب و بادرنجبویه هر شب استفاده کنید.

انجیر و پونه را بطور روزانه مصرف کنید.

حداقل روزی 7 عدد انجیر و 21 عدد مویز میل کنید.

روزانه 3-2 قاشق کنجد میل کنید و یا از ارده همراه با شیر، انگور و یا عسل استفاده کنید.

خوردن شیر با شیره انگور و کمی مغز بادام آسیاب شده بسیار کمک کننده است.[27]

كوچك كردن شكم (خیراندیش)

مصرف ارده با شیره انگور یا عسل ـ مصرف اسفند.

ضرر های استفاده از گِن (شکم بند) (روازاده)

زن/سن 18 سال / قم

پرسش: آیا استفاده از گن (شکم بند) برای داخل رفتن شکم به علت شل شدن ماهیچه­ های شکم برای زنان مضر است یا خیر؟ آیا راه مناسب دیگری هست؟

پاسخ:بسیار مضر است. چون جریان خون از اندام تحتانی به سمت بالا تنه را مختل می­ کند ومی ­تواند زمینه­ ساز واریس در اندام­ های تحتانی شود.

ورزش ­های مناسب ناحیه شکم و لگن را به صورت مرتب انجام دهید.

با روغن زیره و زیتون شکمتان را چرب کنید.

در صورت افتادگی شکم مانند افتادگی بعد از زایمان با پارچه­ ای نخی آنرا بالا نگه دارید.[28]

ضرر قرص­های چربی سوز(روازاده)

زن /سن 24 سال

پرسش: مضرات قرصهای چربی سوز و جایگزین مناسبی برای این قرص­ ها که برای افراد چاق باعث عدم جذب چربی مواد غذایی بشود را بیان بفرمایید.

پاسخ: بسیار کار غلطی است و فقط با تنظیم اخلاط مشکل برطرف می ­شود.[29]

ضرر پودرهای چاق کننده (روازاده) 

زن/سن 30 سال/ همدان

پرسش: آیا به نظر دکتر مصرف پودرهای چاق کننده مضر است. من از لاغری خیلی رنج می­برم. این پودرها را در یکی از عطاری­های قم دیدم که کاملاً گیاهی است. مثل SUPER PLANT افلاطون.

پاسخ: اگر گیاهی باشد می ­توان بررسی کرد ولی شیمیایی کلا ممنوع است.

لاغری را می­توانید با حذف غذاهای خشک کننده و استفاده از غذاهای رطوبت بخش برطرف کنید.

غذاهای مضر: سوسیس، کالباس، گوشت گاو، پیتزا، غذاهای سرخ کرده و کبابی، ترشی­ها، کلم، عدس، بادمجان، قارچ، برنج.

غذاهای مفید: انواع آش و سوپ مخصوصا آش جو، انجیر، مویز، بادام خام، شیر، ماست، دوغ، خامه و سرشیر و کره گاوی، روغن حیوانی، دنبه گوسفند، آب هویج، مربای هویج یا زردک.

ضمنا برای چاق شدن موارد ذیل توصیه می ­شود:

کاهش مصرف صفرازاها (مواد غذایی گرم و خشک) وکاهش سرخ کردنی­ها و افزایش خورش­ های چرب گوسفندی مفیداست.

غذاهای ترش و تند و تیز و شور مصرف نکنید.

رب سیب 1 قاشق غذاخوری قبل و بعد از هر غذا میل کنید.

ورزش­هایی که در حین انجام آنها خیلی تعریق می­کنید انجام ندهید.

پسته و بادام و کنجد و پودر نارگیل با عسل مخلوط کنید و هر روز 2 قاشق از آن میل کنید.انجیر هر روز میل کنید.

روزانه بادام حداقل 21 عدد و مویز حداقل 40 عدد مصرف کنید.

شربت سوداک و خاکشیر و قدومه شیرازی هم مفید است.

2 ساعت بعد از خوردن غذا به حمام بروید و بدنتان را کیسه پشمی کیسه کشی کنید تا کاملاً قرمز شود.[30]

لاغر شدن عضلات پاها (موسوی)[31]

روی كعب پاها یا پایی كه لاغر شده است یا بین انگشت سوم تا انگشت كوچك حداقل 3 نوبت با رعایت فاصله زمانی زالو می اندازیم و روغن های مالشی و سایر درمان های گیاهی را اجرا می كنیم.

بلغمی بودن شكم (باقری)[32]

اگر شكم بلغمی است با استفاده از شیوه های زیر آن را درمان كنید:

 1. از خوردنی های سرد استفاده نكنید.
 2. هر روز بادكش موضعی كنید.
 3. از پمادهای موضعی گرم استفاده كنید.
 4. حجامت كرده یا زالو بیاندازید.

درمان چاقی (یکتا)[33]

در مورد چاقی و لاغری غالبا یك قاعده عمومی وجود دارد و آن كنترل خروجی و ورودی بدن است. اما ورودی بدن یعنی چه؟ هر مقدار آب بیشتر می آشامیم و غذا بیش تر می خوریم بیش تر خود را در معرض چاق شدن قرار می دهیم. آب زایدی می رود توی سلول ها می گندد و آدم را چاق نشان می دهد. در حقیقت چاقی، گوشت نیست آب گندیده است بعد از كنترل ورودی بدن باید خودمان را درمان كنیم. اگر علت آشامیدن آب زیاد، عطش است باید عطش را درمان كنیم.

دیگر این كه كلیه مرتب كار كند یعنی حداقل روزی 4ـ5 بار دفع ادرار داشته باشیم. البته این بدان معنا نیست كه آب زیاد بخوریم تا كلیه مان كار كند بلكه منظور آن است كه كلیه را اصلاح كنیم تا آبی كه خورده ایم دفع شود. اگر مثلا صبح تا شب روزه باشیم و آب نخورده باشیم ودو سه بار هم بیش تر برای تخلیه نرویم اشكالی ندارد ولی اگر آب خورده باشیم كلیه هم باید كار كند تا آب در بدن نماند. اما اگر غذا زیاد می خوریم و دلیلش هم این است كه اشتهایمان زیاد است باید اشتهایمان را كم كنیم. برای كم كردن اشتها می توانیم هر وعده قبل از غذا یك فنجان زیره سیاه بخوریم.

زیره سیاه هم اشتها را كم می كند و هم چربی ها را آب می كند و از هر دو جهت به لاغر شدن ما كمك می كند اما چون زیره سیاه برای چشم مضر است باید از مصلح آن كه هلیله سیاه است نیز استفاده كنیم.برای این كار هلیله را آسیاب و با عسل مخلوط كرده روزی دو نخود از آن را مثل قرص با آب میل می كنیم.

این در مورد كنترل ورودی بدن اما ببینیم كنترل خروجی بدن یعنی چه؟ هرچه معده بیش تر كار كند چاقی زودتر درمان شده و زودتر لاغر می شویم. كسی كه چاق است باید ببیند معده اش روزی چند بار كار می كند. اگر معده اش كم كار است باید كاری كند كه بیش تر كار كند. برای این كار می تواند از داروهای ملین استفاده كند. داروهای ملین مثل عسل،آب هویج، هلیله سیاه، گزنه، خاكشیر و اسفرزه.

به طور كلی برای درمان چاقی باید سعی كنیم غذا را خوب بخوریم و به جای غذای پرحجم از غذای كم حجم اما مقوی استفاده كنیم مثل خرما با گردو یا خرما با بادام كه هم كم حجم است و هم مقوی و در كنار این ها از چای هایی استفاده كنیم که هم اشتها را كم می كند و هم برای اعصاب مفید است.

چربی خون و چاقی (ضیایی)[34]

مواردی كه باید پرهیز شود:

1ـ اسانسهای شیمیایی (آبمیوه های شیمیایی، نوشابه های گازدار، بستنی های صنعتی و...) 2ـ قندهای شیمیایی (قند، شكر، شیرینی جات قنادی ها و...)، 3ـ چربیهای با ترانس بالا (روغن جامد، میوه موز، غذاهای پرچرب، كیك خامه ای، خامه، خامه شكلاتی، سرشیر، كله پاچه، جگر سیاه، سرخ كردنی، تف دادنی، بو دادنی، ته دیگ)، 4ـ كافئین زیاد (چای، شكلات، قهوه، كاكائو، نسكافه)، 5ـ برنج سفید، 6ـ ماكارونی، 7ـ مسكرات مانند الكل و شراب و...، 8ـ داروی شیمیایی (دارو را بایستی زیرنظر متخصص متعهد مصرف كرد)،‌ 9ـ سحری یا صبحانه نخوردن.

درمان چاقی

توجه: در دوران حاملگی و دوران شیردهی مادر، رژیم لاغری ممنوع است.

1ـ روزه شرعی بگیرید، لا اقل هفته ای دو مرتبه (دوشنبه ها، پنجشنبه ها)، توجه: سحری و افطاری بخورید.

2ـ به مدت 40 روز، هر روز به مقدار نیم گرم نخود لاك (یك نوع گیاه است) با یك قاشق غذاخوری سركه طبیعی بنوشند، بدن را خیلی لاغر می كند (برای حامله و بچه شیرده ممنوع است).

3ـ دارو مركبه درمان چاقی و چربی سوز (مخلوط عرقیات لاغر كننده): عرق زنیان + عرق كرفس + عرق زیره + عرق شوید + عرق گشنیز. (حامله و بچه شیرده نباشید)

4ـ در اول و آخر غذا، نمك كامل (= نمك دریا تصفیه شده) بخورید یا نمك سنگ تصفیه شده، بخورید؛ زیرا ضد چاقی، ضد كك و مك صورت، و ضد ورم و... است.

برای تقویت و چاق شدن بدن

برای تقویت بدن و افزایش وزن افراد لاغر و ضعیف تجویزهای ذیل بسیار مفید و سودمند است:

1ـ یك قاشق عسل + یك قاشق سركه + مقداری گوشت بریان شده (با ناهار و شام به مدت 15 روز یا بیشتر)

2ـ مخلوط مساوی از عسل + آب لیموترش و روغن ماهی (یك قاشق بعد از هر وعده غذا) این مخلوط یك مكمل غذایی خوب است و مصرف طولانی مدت آن نیز بلامانع است. افراد سالمند می توانند از این مخلوط به مقدار یك قاشق چای خوری بعد از ناهار و شام صرف كنند)

3ـ یك قاشق عسل + یك لیوان شیر (بعد از صبحانه، ناهار و شام)

4ـ نیم كیلوگرم عسل + كوبیده گردو یا مغز بادام ( یك قاشق مرباخوری ناهار و شام)

5ـ یك قاشق مربا خوری عسل + یك فنجان دم كرده و صاف كرده 30 گرم ساقه گلدار آویشن در یك لیتر آب (3 فنجان در روز برای رفع خستگی و ضعف وچاق شدن).

برای ترک ناهار (خیراندیش)

پروفسورسمیعی جراح ایرانی 80ساله معرف جهان علت پرانرژی بودنش را ترک ناهارمی داند که 20سال است آنرا ترک کرده است.

30نفرازمسئولین رده بالای دولت آقای احمدی نژاد به خود بنده (خیراندیش) می گفتند که ما از وقتی ناهار نمی خوریم، کارایی ما بیشتر شده، مخصوصا در کارهای بعد ازظهر اثرخیلی مفید دارد. اگرمعده گرم شود، اشتهای زیاد و سردی معده از بین میرودومیتوان ناهارراترک کرد.هفته اول سخته ولی بعداعادت میکنیم

مولف: ناشتا کمی مویز و سیب داخرما و.. بخورید و صبحانه را حدودا ساعت  10 بخورید و ناهار نخورید و حداکثر چند لقمه غذای گرم بخورید وشام را اول شب بخورید. البته نباید برای ترک ناهار فشار به روح وجسم بیاورید.بلکه به تدریج وهمراه بانشاط ومدارا باشد.حقیقت مطلب آن است که حتی بزرگان طب نتوانسته اند ناهار را ترک کنند.خیلی خودتان را اذیت نکنید. که ممکن است دچار ضعف اعصاب وبیماری روحی رانی می شوید. بلکه کم خوری کنید.

درمان لاغری (یکتا)[35]

اگر كسی لاغر است و می خواهد چاق شود باید ببیند اشتهایش چگونه است. اگر اشتهایش خوب است باید ببیند معده اش روزی چند بار كار می كند. بعضی وقت ها معده كه زیاد كار می كند به خاطر عفونت است مثلا شبانه روزی 5ـ 6 بار كار می كند. اگر اینجوری است روزی یك قاشق چایخوری اسفند بخورد. اسفند هم عفونت را از بین می برد و هم معده را جمع می كند. اسفند خوردن را ادامه دهد تا كار كردن معده به روزی سه بار برسد. خوردن اسفند در روایات توصیه شده است.

راه درمانی دیگر این است كه سیر بخورد. سیر هم معده را جمع می كند و هم عفونت را از بین می برد. اما بیش از2 حبه نخورید.كسانی كه اشتهایشان كم است مواد افزودنی و غذاهای صنعتی نخورند. مادرانی كه از كم اشتهایی فرزندانشان ناراحت هستند باید قطره آهن، انواع ویتامین، چیپس، بستنی و امثال این ها را به بچه ها ندهند.

و برای افزایش اشتها چنین عمل كنید:

 1. زنجبیل را در عرق بهار نارنج بجوشانید زیاد نریزید چون زنجبیل، تند است. بنابراین در یك لیوان، یك سوم قاشق چایخوری یا حداكثر نصف قاشق بس است. وقتی زنجبیل را در عرق بهارنارنج جوشاندید بگذارید خنك شده و زنجبیلش ته نشین بشود تا ذرات زنجبیل داخل گلو نرود چون حالت تهوع ایجاد می كند. وقتی خنك شد و زنجبیلش ته نشین گردید به آرامی ان را داخل یك لیوان و فنجانی ریخته و مقدار خیلی كم رب انار بدان اضافه كنید و آن را 20 تا 30 دقیقه قبل از غذا بخورید، به اذن خدا اشتهایتان خیلی خوب می شود.
 2. زنیان نیز خیلی اشتهاآور است. یك فنجان زنیان قبل از غذا بخورید. بعضی وقت ها كمی اشتها ناشی از مشكلات گوارشی یا كم خونی است. اشتها كه زیاد شد انسان با لذت غذا می خورد و همین با لذت غذا خوردن به گوارش نیز كمك می كند. بنابراین برای ایجاد اشتها زنیان را قبل از غذا بخورید.
 3. قبل از غذا سیب یا انار بخورید ولی چون سیب خودش حجم دارد و معده را اشغال می كند یك ساعت قبل غذابخورید.
 4. هویج، كاهو و نعناع هم اشتهاآور هستند. قبل از غذا از این ها بخورید.
 5. همراه غذا ترشی بخورید تا اشتهایتان بیشتر شود به این شرط كه مشكل اعصاب و كبد نداشته باشید اعصاب و كبد باترشی سازگاری ندارد. اگر این مشكلات را داشتید ترشی را همراه عسل بخورید.یااز ترشی ملایم استفاده کنید.

تاثیر خوردن زیره در رژیم لاغری (روازاده) 

زن/ سن 46 سال / تهران

پرسش: می­خواستم بدانم تا چه میزان خوردن زیره در رژیم لاغری موثر است؟ این موضوع در اینترنت زیاد دیده می ­شود.

پاسخ: خوردن عرق زیره سیاه در این مورد موثر است اما زیاد خوردن آن موجب بد رنگ شدن پوست می ­شود.

برای رژیم لاغری، تدابیر خوبی در طب ایرانی وجود دارد.[36]

خانم ها زیره نخورند چهره را زشت می کند.


[1]  درمان های گیاهی قمت لاغری

[2]   الکافی ج 6ص 315 ح 7 مکارم الاخلاق ج1 ص 426 ح 1453

[3]   غررالحکم ح 1634

[4]  صحیحه الامام رضا علیه السلام  ص 243

[5]  کنزالعمال ج15 ص455 ح41805

[6]  احادیث پزشکی

[7]  احادیث پزشکی

[8]  الدعوات ص80

 [9] خصال ص637

[10]  کافی ج6 ص 306

[11]   الدعوات ص153ح418

[12]  کافی: ج 6، ص 306

[13]  خصال 5 155

[14]  احدیث پزشکی یا طب الائمه

[15]  الکافی ج6ص361ح1مکارم الاخلاق ج1 ص381 ح1277

[16]  دعائم الاسلام ج2 ص151 ح539

[17]  خصال: 636

[18]   المحاسن ج2ص327ح2109

[19]  دعائم الاسلامج2 ص164ح591

[20]  الکافی ج6ص317ح8

[21]  سخنرانی در تربت حیدریه

[22]  سخنرانی در تربت حیدریه

[23] کتاب و سخنرانی های استاد – نحوه مصرف داروها در جلد 1  آمده.

[24] کتاب و سخنرانی های استاد – نحوه مصرف داروها در جلد 1  آمده.

[25] کتاب و سخنرانی های استاد – نحوه مصرف داروها در جلد 1  آمده.

[26] طب اصولگرای اسلامی ص134

[27] پرسش های شما پاسخ های حکیم دکتر روازاده، ج 2، ص 125.

[28] پرسش های شما پاسخ های حکیم دکتر روازاده ج 2 ص 104.

[29] پرسش های شما پاسخ های حکیم دکتر روازاده ج 2 ص 104.

[30] پرسش های شما پاسخ های حکیم دکتر روازاده ج 2 ص 102.

[31]  زالوی ایرانی 91

[32]  طب اصولگرای اسلامی

[33]  طب نجاتبخش ص149

[34]  نسخه های مورد تایید استاد...

[35] طب نجات بخش ص150

[36] پرسش های شما پاسخ های حکیم دکتر روازاده ج 2 ص 79.


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های گوارشی  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.