اسپاسم های گوارشی

 اسپاسم های (گرفتگی) گوارشی [1]

 بهترین داروی آن سوسنبر(آویشن) یا همان نعناع فلفلی است یك قاشق پودر سوسنبر در یك استكان بعد از غذا یك استكان عرق نعناع برای ترشی و اسپاسم در رفلاكس مفید است.


[1]  اسپاسم های گوارشی


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های گوارشی  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.